Strategie sprzedaży i marketingu

Wiedza o rynku, jego potencjale rozwojowym, klientach i szeroko pojętym otoczeniu biznesowym to solidna podstawa, na której można zbudować efektywne strategie sprzedaży i marketingu. Nasi badacze i konsultanci od ponad 20 lat pomagają przedsiębiorstwom zdobyć tę wiedzę. Ale nie tylko. Stawiamy sobie również za cel wskazanie naszym klientom, jak mogą wykorzystać w praktyce zgromadzone informacje. Dążymy do tego, by doradzać firmom, jak powinny działać, by uzyskać realny wzrost sprzedaży lub rentowności.

Strategie sprzedaży i marketingu bez tajemnic

Klienci zgłaszają się do nas z ogromną liczbą różnych pytań. Czasem wstępne zagadnienia okazują się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Zdobywając coraz to nowe dane, odkrywamy kolejne pokłady informacji kluczowych dla skuteczności strategii sprzedaży i marketingu.

Oto tylko przykładowe z wielu pytań, na które odpowiadamy:

 • Jak określić moją grupę docelową?
 • Jakie są mocne i słabe strony mojej marki i marek moich konkurentów?
 • Jakie możliwości i ryzyka są lub pojawią się na moim rynku?
 • Jak zmodyfikować mój model biznesowy, żeby skutecznie wdrożyć nową strategię?
 • W jaki sposób zdywersyfikować działania w odniesieniu do różnych segmentów?
 • Jak najlepiej wykorzystać moje przewagi konkurencyjne?

Długoterminowe korzyści sprzedażowe i marketingowe

Chcemy zaoszczędzić naszym klientom rozczarowań i porażek. Dlatego oferujemy im skuteczne strategie sprzedaży i marketingu. Przeprowadzamy rzetelną, ekspercką analizę szans powodzenia ich planów rozwojowych. Rekomendujemy decyzje oraz rozwiązania nastawione na osiągnięcie długoterminowych korzyści:

 • maksymalizacja zwrotu z inwestycji,
 • zwiększenie udziałów rynkowych,
 • utrzymanie grona lojalnych klientów,
 • ustawiczny napływ nowych konsumentów.

Przykładowy proces badań i doradztwa

By osiągnąć tak ambitne cele, nasi badacze i konsultanci wykonują w czasie trwania projektu szereg szczegółowych zadań. Należą do nich najczęściej:

 • analiza rynku, wraz z oszacowaniem jego wartości, potencjału wzrostu oraz specyfiki,
 • przegląd struktury rynku i głównych czynników wzrostu,
 • identyfikacja szans rozwoju biznesu (w tym nisz rynkowych) oraz obszarów obarczonych ryzykiem,
 • analiza trendów obecnie wpływających na rynek i mogących kształtować go w najbliższej przyszłości,
 • analiza konkurencji, w tym jej działalności, finansów, oferty i strategii sprzedaży, marketingu i cen,
 • badanie poziomu konkurencyjności oferty klienta w porównaniu z jego konkurentami,
 • badania konsumenckie, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B,
 • badania marketingowe, obejmujące swoim zakresem produkt, markę, marketing oraz dystrybucję.

Udostępnij tę stronę!

Pozostałe usługi

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.