Prognozy rynkowe i modelowanie

Szczegółowe dane na temat wielkości i wartości rynku oraz wiarygodne prognozy rynkowe – oto obowiązkowy punkt wyjścia do każdej strategicznej analizy, na podstawie której mają być podjęte istotne decyzje biznesowe. To dlatego tak ważne jest uzyskanie rzetelnej oceny sytuacji rynkowej – obecnej oraz przewidywanej w przyszłości. Co więcej, dane te muszą być oparte na najnowszych badaniach i uwzględniać specyfikę branży.

Trafne odpowiedzi na pytania o prognozy rynkowe

Nie mamy szklanej kuli, a mimo to trafnie odpowiadamy na takie przykładowe pytania naszych klientów:

 • Jaka jest obecna wartość rynku?
 • Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku w najbliższych latach?
 • Jakie czynniki wzrostu i spadku wpływają na zmiany na rynku? Jak zmierzyć ich realny wpływ na biznes?
 • Jakie zmienne makroekonomiczne należy regularnie obserwować?
 • Jak określić najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku?
 • Jakie nowe istotne trendy będą wpływać na rozwój branży w kolejnych latach?

Praktyczne rekomendacje wskazujące drogę do sukcesu

Z naszymi klientami dzielimy się nie tylko faktami, danymi i ekspercką wiedzą w zakresie prognozowania. Oferujemy im też nasze know-how, które bezpośrednio przekłada się na ich sukces w biznesie.

Co konkretnie otrzymuje od nas klient?

 • Przejrzysty obraz obecnej sytuacji rynkowej.
 • Wiarygodne prognozy rynkowe.
 • Różne możliwe scenariusze rozwoju rynku.
 • Najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji rynkowej.
 • Praktyczne wskazówki i rekomendacje wskazujące drogę do sukcesu.

Jakie przykładowe decyzje podejmują klienci na bazie naszych prognoz?

 • W który segment rynku zainwestować?
 • Jak przebudować portfolio produktów?
 • Jakie segmenty rynkowe wyodrębnić?
 • Którą strategię wejścia na rynek wybrać?
 • Jak dostosować budżet do przewidywanych zmian rynkowych?

Podejście zapewniające wiarygodne prognozy rynkowe

 • Uwzględniamy prognozy makroekonomiczne.
 • Bierzemy pod uwagę specyfikę lokalnego rynku.
 • Analizujemy dane na temat czynników podażowych i popytowych.
 • Włączamy do procesu informacje zwrotne z rynku i wyniki badań marketingowych.
 • Analizujemy sytuację branżową na arenie globalnej, międzynarodowej, regionalnej oraz lokalnej.
 • Stosujemy zaawansowane metody ilościowe i modelowanie ekonometryczne.
 • Pogłębiamy analizę trendów – obecnych i przyszłych – o ich wpływ na rynek i konkretną firmę.
 • Analizujemy potencjalne zmiany strukturalne na rynku.
 • Identyfikujemy specyficzne uwarunkowania związane z danym obszarem prognostycznym.
 • Harmonizujemy dane pozyskane z różnych źródeł, by były spójne i porównywalne.

Udostępnij tę stronę!

Pozostałe usługi

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.