Due diligence

Oto crème de la crème precyzji analitycznej – tu nie ma miejsca ani czasu na błędy. Rozumiemy to doskonale, przygotowując pogłębione analizy due diligence. Czy to na etapie wstępnego rozeznania możliwości rynkowych, czy pod konkretną transakcję – w każdej sytuacji możemy pomóc zwiększyć rentowność przedsięwzięcia. Wiemy, które czynniki trzeba sprawdzić, żeby decyzja inwestycyjna była słuszna z punktu widzenia zdefiniowanych celów strategicznych.

Pracujemy dla graczy branżowych, funduszy private equity oraz banków inwestycyjnych. Znamy specyfikę każdej z tych grup, a dzięki temu możemy szybko przystąpić do realizacji projektu i zapewnić wysoką jakość usług doradczych.

Kompleksowa analiza due diligence

Często przeprowadzamy wieloaspektowy proces due diligence – obejmujący nie tylko analizę rynku, ale również takie obszary, jak działalność operacyjna, prawo, finanse, podatki, technologia oraz środowisko. Możemy też wykonać wybraną przez klienta część procesu.

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa, czyli commercial due diligence, to nasza specjalność. Podczas tego typu projektów:

 • pokazujemy rzeczywistą sytuację na rynku,
 • szacujemy wartość i potencjał rozwojowy rynku,
 • prezentujemy perspektywę klientów,
 • analizujemy pozycję konkurencyjną podmiotu,
 • badamy różnych uczestników rynku, np. dostawców, producentów czy dystrybutorów,
 • wskazujemy, co w przyszłości może być źródłem wartości dodanej lub zagrożeń.

Analiza działalności operacyjnej

Działalność operacyjną badamy w czasie projektów operational due diligence. W tej analizie uwzględniamy m.in. poniższe obszary:

 • produkcja,
 • zaopatrzenie i logistyka,
 • sprzedaż i marketing,
 • kapitał ludzki i efektywność organizacyjna,
 • polityka ściągania długów,
 • zarządzanie zapasami.

Analiza finansowa

Finanse i podatki są poddawane ocenie w czasie projektów typu financial and tax due diligence. Taki audyt obejmuje przegląd:

 • historycznych wyników finansowych,
 • sprawozdawczości podatkowej.

Analiza prawna

Aspekty prawne badamy w czasie legal due diligence. Badane obszary w tym wypadku to np.:

 • kontrakty z partnerami biznesowymi, dostawcami i klientami,
 • odchylenia od standardów branżowych,
 • ewentualne pozycje pozabilansowe,
 • niepokojące obszary w ramach struktury własnościowej.

Analiza możliwości technologicznych

W projektach typu technical due diligence występuje największa różnorodność tematów poddawanych analizie. Inne elementy będą badane w firmie z sektora hi-tech, inne w placówce medycznej, a jeszcze inne w fabryce samochodów.

Nie boimy się ani niszowego obszaru technologicznego, ani żadnej trudnej branży. Wiele takich projektów – zakończonych sukcesem – mamy już za sobą.

Szczegółowe i wiarygodne dane

Poniżej prezentujemy przykłady informacji dostarczanych naszym klientom – nawet w bardzo wymagających ramach czasowych.

 • Jak duży jest potencjał rynku – obecny i przewidywany?
 • Jakie najważniejsze ryzyka niesie ze sobą inwestycja?
 • Jak wygląda rynek z perspektywy konkurentów?
 • A jak wygląda rynek z perspektywy klientów?
 • Które segmenty rynku są najbardziej rentowne? Jak lokuje się w nich analizowany podmiot i konkurencja?
 • Jaka jest dynamika rozwoju podmiotu w porównaniu z dynamiką rynku?
 • Które środowiskowe lub technologiczne czynniki należy wziąć pod uwagę w analizie?
 • Które czynniki należy wziąć pod uwagę, przygotowując wycenę?

Udostępnij tę stronę!

Pozostałe usługi

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.