Segmentacja rynku

Oferta w pełni dostosowana do potrzeb grupy docelowej, zapewniająca realizację większości wartości uznawanych przez klientów, to podstawowe wyzwanie dla Product Managera. Osoby odpowiedzialne za rozwój asortymentu potrzebują wsparcia informacyjnego, dotyczącego nie tylko poszczególnych produktów, ale także oferty jako całości.

 • Czy w moim portfolio brakuje określonych produktów, ważnych z perspektywy obecnych klientów?
 • Które z moich produktów trafią w potrzeby odpowiednich grup konsumentów?
 • Jak zoptymalizować ofertę produktów zgodnie z potrzebami obecnych i potencjalnych klientów?

Odpowiednio zróżnicowana oferta ma wpływ nie tylko sukces firmy, ale także na wyniki sprzedaży poszczególnych artykułów, czy nawet satysfakcję i lojalność odbiorców różnych linii produktowych.

Segmentacja rynku musi uwzględniać charakter produktów oraz model zakupowy. Inaczej wygląda badanie segmentacyjne dla dóbr szybko zbywalnych (FMCG), a inaczej dla produktów luksusowych. Badania segmentacyjne mogą również dotyczyć usług.

Analiza segmentacyjna jest doskonałą okazją, aby zweryfikować swoją wiedzę na temat odbiorców i poznać ich preferencje oraz oczekiwania.

Co oferujemy?

Celem prawidłowej segmentacji rynku jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu obecna oferta zaspokaja potrzeby grupy docelowej oraz czy pozwala na migrację klientów między poszczególnymi grupami cenowymi (posiada odpowiednio zdefiniowaną kategorię premium). Ponadto może ona odpowiedzieć na pytanie, które elementy oferty przyciągają nowych klientów, a także gdzie występują braki powodujące ich utratę.

Jak to robimy?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjaliści PMR stworzyli własną metodologię dedykowaną badaniom segmentacyjnym. Psychografia to segmentacja konsumentów ze względu na ich preferencje, zwyczaje i oczekiwania. Jej celem jest podział odbiorców na spójne grupy. Segmenty są następnie opisywane ze względu na ich charakterystyki demograficzne, preferencje, grupy produktowe itp.

Etap 1. Identyfikacja segmentów

Według nas dobra segmentacja:

 • Wyraźnie rozróżnia grupy mniej i bardziej atrakcyjnych klientów.
 • Prowadzi do wyodrębnienia segmentów, które są dostępne (można do nich dotrzeć), stosunkowo duże i wrażliwe na działania marketingowe.
 • Ma jak największą liczbę zastosowań marketingowych.
 • Jest zaakceptowana jako przydatna w praktyce przez jej ostatecznych użytkowników.

Etap 2. Wzbogacenie segmentów

Wzbogacamy opis segmentów i dostosowujemy je do potrzeb użytkowników segmentacji (np. działu sprzedaży, marketingu):

 • W oparciu o zebrany materiał badawczy staramy się, aby nowe opisy segmentów były bliskie rzeczywistości i „pełnokrwiste”.
 • Ważne jest dla nas, aby zawierały one przykłady zachowań, opinii, sposobów działania przedstawicieli segmentów i inne informacje przydatne dla działów odpowiedzialnych za sprzedaż i bezpośrednią komunikację z klientem.

Etap 3. Dostosowanie działań na podstawie rekomendacji PMR

Na podstawie wzbogaconych opisów segmentów dostarczamy klientowi wskazówki odnośnie tego:

 • Co komunikować – jakie komunikaty powinny być kierowane do poszczególnych segmentów?
 • Jak komunikować – jakie kanały komunikacji będą najbardziej skuteczne w przypadku poszczególnych segmentów?

Napisz do nas

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher
krystian.gryzlo@pmrcorporate.com

Raporty
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
Rynek HVAC w Polsce 2022
Cloud services market in CEE countries 2022
Projekty
projektyPMR-slider
Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
Sklep
sklepPMR
Oferta PMR obejmuje:
- Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
Raporty
Projekty
Sklep

Nasze inne usługi

Scroll to Top