Prognozowanie gospodarcze

Dostęp do wiarygodnych prognoz rynkowych umożliwia podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych i ułatwia osiągnięcie przewagi nad konkurencją.

Prognozy gospodarcze dla biznesu

PMR specjalizuje się w opracowywaniu prognoz do zastosowań biznesowych. Pomagamy klientom skutecznie przewidywać tempo rozwoju rynków i ich poszczególnych segmentów, dynamikę kategorii produktowych, poziom konsumpcji dóbr czy potencjał ekonomiczny regionów. Od ponad 20 lat opracowujemy także prognozy makroekonomiczne dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prognozy opracowywane przez specjalistów PMR powstają w wyniku połączenia technik modelowania ekonometrycznego z wieloletnim doświadczeniem branżowym naszych ekspertów. W rezultacie nasi klienci otrzymują nie tylko wiarygodne prognozy, ale także przegląd możliwych scenariuszy rozwoju rynku w zależności od wystąpienia określonych zdarzeń i zestawienie czynników wpływających na rozwój rynku.

Jakie informacje bierzemy pod uwagę w prognozowaniu?

Typowe informacje brane przez nas pod uwagę w modelach prognostycznych obejmują:

  • dane makroekonomiczne i demograficzne (zarówno historyczne jak i prognozowane przez PMR), np. dynamika PKB, inflacja, konsumpcja prywatna, dochód rozporządzalny, liczba ludności
  • dane historyczne dotyczące analizowanego rynku w podziale na segmenty
  • informacje o zdarzeniach jednorazowych, które mają wpływ na sytuację na analizowanych rynkach lub mogą mieć na nią wpływ w okresie prognozy, takich jak pandemia COVID-19 lub decyzje polityczne
  • informacje jakościowe o trendach na rynku oraz w poszczególnych jego segmentach, gromadzone przez zespół analityków PMR wyspecjalizowanych w danej branży
  • informacje jakościowe dotyczące innych czynników wpływających na analizowane rynki jak np. trendy technologiczne, zmiany preferencji konsumentów, trendy obserwowane w światowej gospodarce oraz plany nakreślone przez kluczowych graczy w poszczególnych obszarach rynku.

PMR posiada własny zespół specjalistów w dziedzinie ekonometrii i prognozowania gospodarczego. Zespół ten opracowuje prognozy publikowane w raportach branżowych PMR oraz realizuje projekty na indywidualne zlecenie klientów.

Napisz do nas

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Justyna Wasa
Justyna Wasa

Sales & Business Development Director
+48 609 400 505
Justyna.wasa@pmrcorporate.com

Maciej Gazda
Maciej Gazda

Head of Forecasting and Econometric Modelling
maciej.gazda@pmrcorporate.com

Raporty
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
Rynek HVAC w Polsce 2022
Cloud services market in CEE countries 2022
Projekty
projektyPMR-slider
Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
Sklep
sklepPMR
Oferta PMR obejmuje:
- Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
Raporty
Projekty
Sklep

Nasze inne usługi

Scroll to Top