Obliczanie wielkości rynku

Wielkość rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, a także tempo wzrostu tego rynku, należą do najważniejszych informacji służących do planowania strategii biznesowej. Informacja o wartości rynku pozwala ocenić dużym graczom rynkowym własny w nim udział, a także określić wzrost lub spadek tego udziału w kolejnych latach. Z kolei prognoza, w jakim tempie dany sektor będzie się rozwijać, pozwala graczom rynkowym trafniej zaplanować działania rozwojowe.

Poszukiwanie partnera biznesowego na rynku specjalistycznej aparatury pomiarowej ułatwiło klientowi firmy badawczo-doradczej PMR zbudowanie strategii rozwoju biznesu w Polsce na najbliższe lata. Zobacz studium przypadku!

Wielkość lub wartość rynku to łączna sprzedaż (w sztukach lub w jednostkach pieniężnych) produktów lub usług danego typu w danym kraju, najczęściej w skali roku. W niektórych branżach tradycyjnie stosuje się inne miary, np. zsumowane przychody graczy rynkowych lub łączne wydatki odbiorców końcowych.

O ile dane o wielkości głównych sektorów gospodarki zwykle są publicznie dostępne, o tyle dla bardziej niszowych branż najczęściej nie ma łatwo osiągalnych, wiarygodnych informacji o tym, ile dany sektor jest wart i jaka jest jego dynamika wzrostu. Wówczas prawidłowe obliczenie wartości rynku wymaga rzetelnego, zweryfikowanego podejścia metodologicznego i zaangażowania znacznych zasobów badawczych.

PMR od ponad 20 lat specjalizuje się w obliczaniu wartości rynków, dla których bezpośrednie dane statystyczne nie są dostępne. Rozwinęliśmy w tym celu własną metodologię, opartą na równoczesnym zastosowaniu wielu technik badawczych. W zależności od badanego tematu zastosowane przez nas podejście może obejmować analizę danych statystycznych i administracyjnych, wykorzystanie lokalnych i międzynarodowych źródeł zastanych, modelowanie ekonometryczne, data scraping, badania ankietowe CATI, CAPI i CAWI realizowane na reprezentatywnych próbach producentów, dystrybutorów lub odbiorców końcowych, a także wywiady eksperckie. Zastosowanie mieszanej metodologii pozwala na wzajemne uzupełnienie luk w danych, poprawienie ich precyzji, a także niezależną weryfikację wiarygodności informacji pozyskanych z niepewnych źródeł.

Zrealizowaliśmy setki projektów, których częścią było obliczenie rozmiaru rynku. Przykłady branż, w których realizowaliśmy takie analizy:

 • rynek kostki brukowej
 • rynek wind i schodów ruchomych
 • rynek oprogramowania ERP
 • sektor łączy światłowodowych
 • rynek usług telewizji płatnej
 • rynek dystrybucji farmaceutycznej
 • rynek usług liposukcji w Polsce
 • rynek odżywek sportowych
 • rynek defibrylatorów
 • rynek ciśnieniomierzy
 • rynek żywności premium
 • rynek obiektów sportowych
 • rynek wózków dziecięcych
 • rynek wybranych gatunków mięsa
 • rynek urządzeń elektronicznych
 • rynek traktorów rolniczych
 • rynek maszyn górniczych
 • rynek kamienia naturalnego
 • rynek produktów wyposażenia wnętrz
 • wartość rynku dostaw/zakupów do sektora HoReCa w Polsce
 • rynek elektronarzędzi
 • rynek rajstop.

  Napisz do nas

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

  Justyna Wasa
  Justyna Wasa

  Sales & Business Development Director
  +48 609 400 505
  Justyna.wasa@pmrcorporate.com

  Krystian Gryzło

  Senior Market Researcher
  krystian.gryzlo@pmrcorporate.com

  Raporty
  Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
  Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
  Rynek HVAC w Polsce 2022
  Cloud services market in CEE countries 2022
  Projekty
  projektyPMR-slider
  Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
  Sklep
  sklepPMR
  Oferta PMR obejmuje:
  - Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  - Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
  - Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
  Raporty
  Projekty
  Sklep

  Nasze inne usługi

  Scroll to Top