Badania zachowań konsumenckich

Zachowania konsumenckie stanowią najbardziej ogólną kategorię badań dotyczących konsumentów. Dają one firmom możliwość wglądu w świat odbiorcy produktów lub usług. Nawet menedżerowie doskonale znający swój biznes potrzebują informacji zwrotnej ze strony rynku.

Dzięki dogłębnej wiedzy na temat konsumenta – tego, jak i po co korzysta z produktu czy usługi – możliwe jest odpowiednie dostosowanie oferty firmy do potrzeb rynku.

Jakie są potrzeby konsumentów naszych produktów lub usług?

  • W jaki sposób możemy znaleźć nabywców naszych produktów?
  • W jaki sposób konsumenci korzystają z naszych produktów i do czego je używają?
  • Jakie kwoty są w stanie przeznaczyć na zakup towarów? Jaka jest optymalna cena za nasze usługi?

Odpowiednio pokierowana przez badacza obserwacja zachowań konsumentów pozwala wskazać menedżerom produktów lub sprzedaży nowe obszary funkcjonowania samego produktu, jak i obsługi ze strony sprzedawcy. Badania zachowań konsumenckich mają dostarczyć wiedzy na temat zachowań konsumentów, które mogą być analizowane zarówno w miejscu zakupu, jak i konsumpcji.

Co oferujemy?

Rezultatem badania jest wskazanie, na ile wyobrażenie o produkcie i sposobie jego konsumpcji w świadomości producenta odpowiada zachowaniom konsumentów. Raport wskazuje obszary, gdzie zachowują się oni niezgodnie z intencjami twórców produktu. Czasem rozbieżności polegają na kreowaniu jego nowych zastosowań, które można przekuć bezpośrednio na dodatkowe atuty oferty, a czasem diagnoza dotyczy przeszkód w pełnym wykorzystaniu funkcjonalności opracowanych na etapie tworzenia produktu.

Jak to robimy?

W celu kompleksowego zdefiniowania zachowań konsumenckich zespół PMR Research stosuje kombinację jakościowych i ilościowych technik badawczych. Pierwsza, jakościowa faza, służy zdefiniowaniu tematu badania. Po uzupełnieniu tej części badawczej o wewnętrzne źródła danych przystępujemy do pomiaru ilościowego, którego celem jest weryfikacja częstotliwości i nasycenia określonych zachowań konsumenckich.

Napisz do nas

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher
krystian.gryzlo@pmrcorporate.com

Raporty
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
Rynek HVAC w Polsce 2022
Cloud services market in CEE countries 2022
Projekty
projektyPMR-slider
Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
Sklep
sklepPMR
Oferta PMR obejmuje:
- Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
Raporty
Projekty
Sklep

Nasze inne usługi

Scroll to Top