Badania rynków B2B

Poznanie perspektywy konsumenta bywa niewystarczające, aby w pełni odpowiedzieć na potrzeby biznesowe naszych klientów. Nieodzownym elementem projektu badawczego jest niejednokrotnie określenie planów lub sposobu funkcjonowania podmiotów instytucjonalnych i biznesowych.

Jak to robimy?

W projektach badawczych B2B respondentami są przedstawiciele firm. Nasi badacze mają doświadczenie w realizacji projektów B2B na różnych grupach odbiorców: naszymi respondentami mogą być zarówno pracownicy, jak i kadra menedżerska, zarządy i prezesi dużych spółek. Każdorazowo dostosowujemy profil respondenta do celów i potrzeb badawczych naszych klientów. Dobieramy również metodologię badawczą.

Nasz zespół ma doświadczenie w realizacji:

  • jakościowych badań B2B, np. wywiadów pogłębionych, grup fokusowych, wywiadów eksperckich,
  • ilościowych badań B2B, np. wywiadów telefonicznych, wywiadów online.

Jakimi tematami się zajmujemy?

Nasi badacze realizują badania B2B od 25 lat. Dzięki temu rozumiemy specyfikę takich projektów i możemy odpowiedzieć na wyzwania i potrzeby firm. Każdorazowo dostosowujemy projekt do celów biznesowych klienta. Do najczęściej pojawiających się tematów badawczych należy zaliczyć:

  • Badanie satysfakcji klientów (z produktów i/lub usług),
  • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań odbiorców,
  • Badanie konkurencji,
  • Badania kanałów dystrybucji,
  • Segmentacja klientów biznesowych,
  • Oszacowanie popytu na określone usługi i/lub produkty,
  • Ocena szans i zagrożeń na rynku.
Napisz do nas

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher
krystian.gryzlo@pmrcorporate.com

Raporty
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
Rynek HVAC w Polsce 2022
Cloud services market in CEE countries 2022
Projekty
projektyPMR-slider
Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
Sklep
sklepPMR
Oferta PMR obejmuje:
- Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
Raporty
Projekty
Sklep

Nasze inne usługi

Scroll to Top