Badania jakościowe

Czasem opisanie danego zjawiska za pomocą liczb to zbyt mało, aby w 100% odpowiedzieć na potrzeby klienta. Pogłębienie wniosków, zbadanie zagadnienia, czy też znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczegoto zjawisko lub cecha są istotne dla klienta, wymagają zastosowania podejścia jakościowego.

Badania jakościowe są komplementarne wobec metod ilościowych. Często insighty zebrane podczas takiego badania stanowią wartościowe i użyteczne uzupełnienie dla statystyk pochodzących z ilościowej części analizy.

Czym są badania jakościowe?

Badania z wykorzystaniem metod jakościowych pozwalają na przebadanie zjawiska i otrzymanie pogłębionych insightów, które nie są możliwe do pozyskania w inny sposób. Opierają się na parametrach niemierzalnych liczbowo, które jednocześnie pozwalają lepiej zrozumieć badane zjawisko czy postawę. Badania jakościowe realizuje się na mniejszych próbach, najczęściej celowych, a istotną rolę w procesie zbierania rzetelnych informacji pełni doświadczony moderator.

Jakie techniki badawcze oferujemy?

Mamy doświadczenie w realizacji projektów jakościowych na różnych grupach docelowych (B2B, B2C, eksperci branżowi), w których wykorzystano następujące techniki zbierania danych:

  • Wywiady eksperckie,
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI, TDI),
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • Obserwacja uczestnicząca,
  • Metody etnograficzne.

Napisz do nas

Najnowsze zrealizowane projekty

Nasze inne usługi

Przewiń do góry