Badania ilościowe

Nasi klienci oczekują przedstawienia mierzalnych liczbowo lub procentowo parametrów dotyczących różnych obszarów i zjawisk. Aby w pełni odpowiedzieć na tego typu potrzeby badacze PMR są w stanie skutecznie przeprowadzić projekt badawczy, w którym wykorzystane zostaną metody ilościowe.

Czym są badania ilościowe?

Badania z wykorzystaniem metod ilościowych pozwalają zinterpretować badane zjawisko przez wykorzystanie różnego rodzaju mierzalnych wskaźników. W pomiarach ilościowych kluczowe znaczenie ma proces doboru próby. Jeśli zależy nam na wyciąganiu wniosków w oparciu o całą populację, istotne jest zapewnienie reprezentatywności na każdym etapie tego procesu. Badania realizowane na dużych, reprezentatywnych próbach pozwalają niwelować błąd pomiaru, a wnioski są bardziej wiarygodne.

Jakie techniki badawcze oferujemy?

Mamy doświadczenie w realizacji badań ilościowych na dużych próbach badawczych, w których wykorzystano następujące techniki zbierania danych:

  • Badania F2F (PAPI/TAPI),
  • Badania telefoniczne (CATI),
  • Badania online (CAWI).

W jaki sposób analizujemy dane?

Dane pozyskane w trakcie pomiaru ilościowego można przetwarzać w różny sposób: od prostych tabel z rozkładem częstości, po wielowymiarowe, złożone analizy danych. Zespół badaczy PMR ma doświadczenie w przeprowadzaniu następujących typów analiz danych ilościowych:

  • rozkłady częstości – prezentacja danych w postaci tabel/wykresów przedstawiających procentową strukturę odpowiedzi na dane pytanie,
  • identyfikacja współwystępowania – poprzez zastosowanie odpowiednich technik statystycznych jesteśmy w stanie wskazać różnice i powiązania pomiędzy badanymi grupami,
  • poszukiwanie współzmienności – zastosowanie modeli regresyjnych pozwala zidentyfikować związek pomiędzy zmiennymi,
  • budowa wskaźników – dzięki wykorzystaniu różnych techniki redukcji wymiarów możliwe jest zbudowanie indeksów bądź skal, które w sposób jasny i uproszczony opisują badane zjawisko.
Napisz do nas

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Krystian Gryzło

Senior Market Researcher
krystian.gryzlo@pmrcorporate.com

Raporty
Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
Rynek HVAC w Polsce 2022
Cloud services market in CEE countries 2022
Projekty
projektyPMR-slider
Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
Sklep
sklepPMR
Oferta PMR obejmuje:
- Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
- Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
- Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
Raporty
Projekty
Sklep

Nasze inne usługi

Scroll to Top