Badania ilościowe

Nasi klienci oczekują przedstawienia mierzalnych liczbowo lub procentowo parametrów dotyczących różnych obszarów i zjawisk. Aby w pełni odpowiedzieć na tego typu potrzeby badacze PMR są w stanie skutecznie przeprowadzić projekt badawczy, w którym wykorzystane zostaną metody ilościowe.

Czym są badania ilościowe?

Badania z wykorzystaniem metod ilościowych pozwalają zinterpretować badane zjawisko przez wykorzystanie różnego rodzaju mierzalnych wskaźników. W pomiarach ilościowych kluczowe znaczenie ma proces doboru próby. Jeśli zależy nam na wyciąganiu wniosków w oparciu o całą populację, istotne jest zapewnienie reprezentatywności na każdym etapie tego procesu. Badania realizowane na dużych, reprezentatywnych próbach pozwalają niwelować błąd pomiaru, a wnioski są bardziej wiarygodne.

Jakie techniki badawcze oferujemy?

Mamy doświadczenie w realizacji badań ilościowych na dużych próbach badawczych, w których wykorzystano następujące techniki zbierania danych:

  • Badania F2F (PAPI/TAPI),
  • Badania telefoniczne (CATI),
  • Badania online (CAWI).

W jaki sposób analizujemy dane?

Dane pozyskane w trakcie pomiaru ilościowego można przetwarzać w różny sposób: od prostych tabel z rozkładem częstości, po wielowymiarowe, złożone analizy danych. Zespół badaczy PMR ma doświadczenie w przeprowadzaniu następujących typów analiz danych ilościowych:

  • rozkłady częstości – prezentacja danych w postaci tabel/wykresów przedstawiających procentową strukturę odpowiedzi na dane pytanie,
  • identyfikacja współwystępowania – poprzez zastosowanie odpowiednich technik statystycznych jesteśmy w stanie wskazać różnice i powiązania pomiędzy badanymi grupami,
  • poszukiwanie współzmienności – zastosowanie modeli regresyjnych pozwala zidentyfikować związek pomiędzy zmiennymi,
  • budowa wskaźników – dzięki wykorzystaniu różnych techniki redukcji wymiarów możliwe jest zbudowanie indeksów bądź skal, które w sposób jasny i uproszczony opisują badane zjawisko.

Napisz do nas

Najnowsze zrealizowane projekty

Nasze inne usługi

Przewiń do góry