Test konceptu produktu spożywczego specjalnego przeznaczenia medycznego

Wyzwanie:

Czy specjaliści zaakceptują nowy produkt?

Międzynarodowa agencja badawcza pracująca dla globalnej firmy farmaceutycznej zleciła nam przeprowadzenie na polskim rynku badania ilościowego z udziałem pediatrów oraz położnych. Głównym celem projektu był test konceptu produktu spożywczego oraz poznanie opinii specjalistów na temat oferty proponowanej do stosowania przy alergiach pokarmowych u niemowląt.

 

Rozwiązanie:

Test konceptu produktu przeprowadzony w formie wywiadów ze specjalistami

W ramach tego projektu zrealizowaliśmy 90 wywiadów ilościowych z pediatrami i położnymi. Do udziału w badaniu wytypowaliśmy specjalistów, którzy na co dzień zajmują się pacjentami cierpiącymi na alergie pokarmowe lub znajdującymi się w grupie ryzyka.

W toku badania rozpoznaliśmy obecne zwyczaje pediatrów i położnych w zakresie rekomendacji produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego. Zidentyfikowaliśmy także główne wyzwania i potrzeby w tym obszarze.

Kluczową część badania stanowiła ocena konceptu nowego produktu na podstawie przedstawionych materiałów marketingowych, w tym ocena nazwy oraz test cenowy.

 

Efekt:

Skuteczna komunikacja marketingowa

Zrealizowane badanie pozwoliło klientowi lepiej zrozumieć specyfikę polskiego rynku w zakresie postępowania z pacjentami z alergiami pokarmowymi oraz znajdującymi się w grupie ryzyka.

Dodatkowo klient poznał opinię polskich specjalistów na temat konceptu nowego produktu, jeszcze przed jego wprowadzeniem na rynek. Dzięki temu mógł lepiej dostosować komunikację marketingową do lokalnej grupy docelowej.