Rynek lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce

CEL

Analiza rynku lokali gastronomicznych i sektor HoReCa w wybranych miastach w Polsce

Celem projektu było uzyskanie rzetelnych, wiarygodnych danych dotyczących rynku lokali gastronomicznych na zdefiniowanym rynku sześciu regionów złożonych z 11 miast. Uwzględniono perspektywę użyteczną dla hurtownika oraz położono nacisk na poznanie percepcji reprezentantów rynku w stosunku do współpracy z hurtownikami.

ROZWIĄZANIE 

Rzetelne informacje osiągnęliśmy dzięki zsynchronizowaniu działań: badanie ilościowe i obszerna analiza danych całego rynku

Projekt przeprowadzono dwutorowo: Po pierwsze na dużej próbie ilościowej zidentyfikowano specyfikę i percepcję grupy docelowej lokali gastronomicznych. Po drugie wykonano obszerną analizę danych całego rynku jak i zdefiniowanych rynków lokalnych, estymując wielkość, strukturę dynamikę oraz trendy obowiązujące na rynku HoReCa oraz na rynku hurtowym. Dzięki połączeniu obu elementów projektu możliwe było przygotowanie pozycjonowania konkurencji i doprecyzowanie specyfiki rynków lokalnych.

EFEKT

Na podstawie projektu badawczego klient mógł:

  • Zidentyfikować i określić rynek HoReCa w zdefiniowanych lokalizacjach wraz z prognozami i trendami dla całego rynku jak i rynków lokalnych
  • Uzyskać analizę konkurencji i przybliżenie największych graczy na rynku lokali gastronomicznych w badanych obszarach geograficznych
  • Uzyskać informację o zwyczajach i schematach zakupowych w relacji klient-hurtownik oraz o percepcji tej relacji a także potrzebach i elementach mogących stanowić o przewadze konkurencyjne.