Rynek cyberbezpieczeństwa wzrośnie do 2,5 mld zł w 2024 roku

Firma PMR opublikowała najnowszy raport zawierający dane oraz prognozy dotyczące rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce. Według wstępnych danych wartość rynku w 2022 zanotuje 14% wzrost do ponad 2,1 mld zł. Przychody szerokorozumianej branży to jednak nawet 10 mld zł.  

Cyber-ekosystem wart nawet 10 mld zł 

Rynek cyberbezpieczeństwa definiujemy wąsko jako:

  • urządzenia zabezpieczające firmową sieć (głównie UTM i NGFW),
  • rozwiązania aplikacyjne (od najbardziej podstawowych antywirusów po m.in. firewalle, anty spam/spyware, systemy IDS/IPS, DLP, anty ATP, anty DDoS, do kompleksowych systemów SIEM),
  • usługi (audyt, pentesty, doradztwo, usługi zarządzane, SOC).   

Wartość rynku w tym ujęciu to już wyraźnie ponad 2 mld zł, a w perspektywie 2 lat 2,5 mld zł. 

Możliwa jest też szersza definicja obejmująca cały ekosystem, w tym przede wszystkim rynek rozwiązań chmurowych. Badania PMR potwierdzają, że w opinii odbiorców jedną z najważniejszych zalet chmury jest właśnie poprawa bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w zakresie przetwarzanych danych. Migracja do chmury to element strategii w obszarze cyberbezpieczeństwa. Podobnie jest w przypadku usług backupu i usług data center, których głównym zadaniem jest właśnie bezpieczeństwo i ochrona przed utratą danych. Gdyby do wartości rynku cyberbezpieczeństwa dodać chmurę obliczeniową, rynek usług data centrowych, backup, hosting oraz inne obszary, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego, zasilanie awaryjne i informatykę śledczą, możemy już mówić o skali rzędu 10 mld zł. 

Wartość (mld zł) oraz dynamika (%) rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2018-2021 i 2024 
201820192020202120222024p
Wartość1,141,561,651,842,102,52
Dynamika15,4%11,3%6,2%11,7%13,9%8,0%
p – prognoza, Źródło: PMR, 2022 

Wojna w Ukrainie wpływa na poziom zagrożenia 

Na przestrzeni ostatnich lat zwiększa się poziom zagrożenia w sieci. CERT Polska w 2021 roku obsłużył trzy razy więcej incydentów niż w roku 2020. Sześciokrotnie wzrosła liczba ataków ransomware na polskie firmy. Z kolei odsetek firm, które nie doświadczyły cyberataku spadł z 46% w 2019 roku do 31% w roku 2021.  

W 2022 roku na poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni negatywnie wpływa wojna w Ukrainie. Co istotne, cyberwojna wykracza swoim zasięgiem poza państwa zaangażowane bezpośrednio w konflikt. Za przykład można podać rosyjską grupę hakerów Killnet, która otwarcie przyznaje się do cyberataków na państwa udzielające wsparcia Ukrainie. Badania potwierdzają, że większość firm zwiększyło nacisk na cyberbezpieczeństwo od czasu wybuchu konfliktu. Z badań PMR wynika, że cyberbezpieczeństwo znajduje się obecnie na liście priorytetowych działań dużych firm w Polsce.  

Podobnie sytuacja ma się w przypadku zwykłych użytkowników internetu – większość Polaków odczuwa większe zagrożenie w sieci w związku z wojną. Problemem jest też dezinformacja, wymagające starannego przyglądania się źródłom informacji w sieci.

Regulacje mają istotny wpływ na rynek 

Po akceptacji w listopadzie 2022 r. przez Parlament Europejski, Rada Europejska zadecydowała o wdrożeniu unijnej dyrektywy NIS2, która jest nowelizacją dotychczasowej – NIS. W Polsce bezpośrednią implementacją dyrektywy jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC). Kraje członkowskie będą miały 21 miesięcy na dostosowanie krajowych przepisów do nowych wymogów, co w praktyce oznacza, że nastąpi to do końca 2024 roku.  

Celem dyrektywy jest harmonizacja wymogów cyberbezpieczeństwa i wdrożenie środków zwiększających ochronę w państwach UE. Nowe prawo zakłada zaostrzenie przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa dla średnich i dużych firm z sektora energetycznego, finansowego, transportowego, medycznego i dostawców cyfrowych. Ujednolica też otoczenie regulacyjne pomiędzy państwami członkowskimi, które dotychczas miały większą autonomię w tym zakresie. Firmy są zobowiązane do oceny ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna do 2% przychodów. 


Więcej informacji?

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2022-2027

Artykuł został przygotowany na podstawie ostatniego raportu PMR, firmy konsultingowej i analitycznej, dotyczącego rynku cyberbezpieczeństwa „Rynek cyberbezpieczeństwa w Polsce 2022”.

Raport mierzy wartość rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz jego części składowe. Zawiera między innymi opisy najważniejszych trendów na rynku oraz bazę KPI dla wskazanego rynku wraz z prognozami na lata 2023-2027.

Napisz do nas

Pozostałe artykuły

Scroll to Top