Region CEE i kraje bałtyckie

Region CEE i kraje bałtyckie

PMR od ponad 20 lat pracuje na zlecenie klientów korporacyjnych oraz instytucjonalnych, analizując i badając rynek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje, w których oferujemy usługi badawcze, to Czechy, Węgry, Słowacja, Rumunia, Estonia, Litwa i Łotwa.

Specjalizujemy się w analizach handlu detalicznego, budownictwa, informatyki, telekomunikacji oraz sektora medycznego. W razie braku gotowego opracowania w ofercie PMR, klienci mogą zamówić raport na temat interesującego ich sektora w danym kraju na ich indywidualne zlecenie.

Raporty branżowe PMR zawierają kompleksowy opis i prognozę sytuacji w badanym sektorze. Prezentujemy wielkość i dynamikę rynku, 5-letnią prognozę rozwoju branży, podział rynku na segmenty, informacje o głównych graczach, a także analizę kluczowych wydarzeń i trendów. W zależności od potrzeb w raporcie mogą znaleźć się także informacje o kanałach dystrybucji, segmentacja odbiorców, analiza uwarunkowań prawno-regulacyjnych i inne dane. Prezentowanym danym towarzyszy ekspercki komentarz, analiza i interpretacja analityków PMR.

Raporty branżowe PMR wspomagają opracowywanie strategii biznesowych, wprowadzanie na rynek nowych produktów, wejście firm na nowe rynki, monitorowanie udziału rynkowego względem konkurencji oraz dokonywanie inwestycji, fuzji i przejęć.

Raporty PMR powstają z użyciem mieszanej metodologii. W zależności od badanego tematu może ona obejmować analizę danych statystycznych i administracyjnych, wykorzystanie szerokiej gamy źródeł zastanych, modelowanie ekonometryczne, data scraping, badania ankietowe CATI, CAPI i CAWI realizowane na reprezentatywnych próbach producentów, dystrybutorów i odbiorców końcowych B2B oraz B2C, a także badania jakościowe realizowane wśród graczy rynkowych.

  Napisz do nas

  W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

  Justyna Wasa
  Justyna Wasa

  Sales & Business Development Director
  +48 609 400 505
  Justyna.wasa@pmrcorporate.com

  Raporty
  Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2022
  Rynek szpitali publicznych i niepublicznych w Polsce 2022
  Rynek HVAC w Polsce 2022
  Cloud services market in CEE countries 2022
  Projekty
  projektyPMR-slider
  Oferujemy badania rynku oraz analizy i prognozy gospodarcze realizowane na indywidualne zlecenie Klientów. Specjalizujemy się obliczaniu wielkości rynków, opracowywaniu prognoz ich rozwoju oraz badaniach ankietowych business-to-business.
  Sklep
  sklepPMR
  Oferta PMR obejmuje:
  - Cykliczne raporty na temat rynków Retail, Construction, Pharma & Healthcare oraz ICT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  - Ilościowe i jakościowe badania rynku, w tym z wykorzystaniem metod CATI, CAWI, FGI, IDI, wywiadów eksperckich i innych metodologii.
  - Usługi międzynarodowej realizacji terenowej badań ilościowych i jakościowych w regionie CEE
  Raporty
  Projekty
  Sklep

  Nasze inne branże

  Scroll to Top