Przemysł 4.0 – ocena koncepcji w polskich realiach

PSI Polska, software house będący częścią niemieckiego koncernu PSI AG, chciał uzyskać rzetelne dane dotyczące adopcji koncepcji Przemysłu 4.0 (P 4.0) w polskiej branży przemysłowej. Firma specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla energetyki, produkcji, logistyki oraz transportu publicznego. 

Cel analizy rynku

Klient chciał wykorzystać analizę koncepcji Przemysł 4.0 zarówno na potrzeby wewnętrzne (unikalne dane), jak również w celu prowadzenia kampanii PR-owej i aktywności w social mediach.

Obszary objęte analizą:

  • Analiza gotowości firm produkcyjnych do wdrożenia systemów IT do zarządzania produkcją;
  • Ocena poziomu nasycenia systemami IT w firmach;
  • Identyfikacja problemów związanych z zarządzaniem produkcją;
  • Ocena sytuacji rynkowej firm – pracownicy, rozwój, optymizm, kondycja finansowa.

Metodologia badania 

  • Badanie ilościowe B2B na losowej, reprezentatywnej próbie firm produkcyjnych, z wykorzystaniem techniki CATI;
  • Branże objęte badaniem: budowa maszyn i urządzeń, produkcja mebli, produkcja wyrobów z metali, produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i produkcja pozostałego sprzętu transportowego;
  • Kryterium inkluzji: przychody roczne na poziomie co najmniej 20 mln zł, posiadanie systemu klasy ERP;
  • Typ respondenta: zarząd / kadra zarządzająca – Dyrektorzy Produkcji, Prezesi, Zarząd.

Case study PMR

Efekt współpracy

Dzięki współpracy z PMR, klient otrzymał kompleksową analizę rynku w formie prezentacji. Dostarczono także komplet wyników i danych w Excelu do własnej analizy z podziałem na branże i wielkość podmiotów. Co więcej, dzięki przeprowadzonym badaniom możliwa była ocena całego ekosystemu Przemysł 4.0. Dodatkowo raport umożliwił ocenię szeregu rozwiązań, które wykorzystują firmy produkcyjne (zawansowane systemy zarządzania produkcją, sensoryka, big data, chmura), bądź oceniają je jako strategiczne dla dalszego rozwoju branży (robotyzacja, sztuczna inteligencja, druk 3D). Klient pozyskał też dane na temat nasycenia i wdrożeń różnego typu systemów typowych dla branży przemysłowej. Po uwagę wzięto nie tylko systemy ERP, ale również systemy zarządzania magazynem (WMS), SCADA, CAQ, MES, CMMS, PLM, systemy do prototypowania i systemy do harmonogramowania produkcji (APS). Bardzo cenna okazała się też informacja o planach firm. Eksperci PMR dostarczyli wiedzy rynkowej o obszarach, w których należy zakładać główną aktywność inwestycyjną, również jeśli chodzi o systemy IT.

Referencje PSI Polska