Projekty UE

 

Projekty UE

Działanie 3.4. Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr POIR.03.04.00-12-0211/20-00

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 128 502,39 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 128 502,39 PLN

Przewiń do góry