Badania marketingowe

Eksperci PMR zbierają i analizują informacje związane z rynkiem, konsumentami, konkurencją oraz produktami i usługami, a badania marketingowe pozwalają poznać preferencje i potrzeby klientów, a także ocenić rynek i konkurencję, dzięki czemu można dokładnie zdefiniować grupy docelowe, zrozumieć, jakie produkty i usługi są najbardziej pożądane przez klientów oraz jakie są trendy rynkowe. 

Na każdym etapie współpracy zapewniamy dostęp do wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznego badania rynku oraz analizy konkurencji, a zebrane dane mogą być wykorzystane do opracowania bardziej skutecznych strategii marketingowych i reklamowych.

W ramach naszych usług oferujemy również wsparcie w opracowaniu planów działań i strategii marketingowo-sprzedażowych.

 

Zakres badań:

 

 • badanie znajomości i świadomości marki (Brand Awareness, Brand Recognition), tożsamości i wizerunku,
 • badania satysfakcji i lojalności klientów (NPS, CSAT, CES), selektywności zakupów
 • badanie preferencji zakupowych
 • testy produktu, nazwy i opakowania, (Concept/Product Testing)
 

 

 • badania segmentacyjne 
 • badania dla potrzeb pozycjonowania marki/produktu
 • badania cenowe / wrażliwości cenowej
 • badania konkurencji
 • badania Customer Experience ( CEX)
 • Customer Journey
Zakres metod badawczych:

 

 • badania ankietowe CAWI (internetowe) i CATI (telefoniczne – dysponujemy własnym studiem CATI)
 • wywiady jakościowe: indywidualne wywiady pogłębione (IDI/TDI), wywiady grupowe (FGI), wywiady eksperckie
 • badania wspomagające procesy UX/UI (np. wywiady RITE)
 

 

 

 

 • tajemniczy klient
 • shop along – badanie zakupów z asystentem
 • badania etnograficzne
 • desk research
 • web scraping

Doświadczenie

Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji ESOMAR, co potwierdza wysoką jakość naszych usług i ich zgodność z najwyższymi standardami w branży. Nasze usługi obejmują zarówno badania typu business-to-business, jak i business-to-clients, a nasze doświadczenie badawcze obejmuje całą Europę.

Przeprowadzamy analizy statystyczne na każdym poziomie zaawansowania oraz analizy wielowymiarowe, jak np. analiza skupień (Cluster Analysis), analiza czynnikowa (Factor Analysis), analiza regresji (Regression Analysis) i analiza korespondencji (Correspondence Analysis).

Nasze usługi obejmują również segmentacje klientów oraz analizy marketingowe, takie jak Conjoint, Maxdiff, PSM - Price Sensitivity Meter. Oferujemy także analizy z zakresu Data Mining i Machine Learning, w tym drzewa decyzyjne (Decision Tree) i analizę koszykową (Market Basket Analysis), jak również analizę danych geograficznych (Geospatial Analysis) oraz analizy jakościowe tekstów i obrazów, takie jak analiza semiotyczna (Semiotic Analysis) i analiza wydźwięku (Sentiment Analysis).

Wykonujemy niestandardowe analizy sektorowe oraz przeprowadzamy badania ilościowe i jakościowe (badania fokusowe, wywiady pogłębione, mystery shopping, wywiady osobiste, wywiady telefoniczne, wywiady CATI, CAWI i CAPI). Posiadamy własne studio CATI, które pozwala na sprawne przeprowadzanie badań telefonicznych.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, akceptujesz politykę prywatności i wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.