Wywiady

W ramach naszych usług badawczych oraz doradczych zawsze staramy się pozyskiwać wartościowe informacje z najlepszych możliwych źródeł.

Wywiady dają możliwość pozyskania informacji bezpośrednio od osób zaangażowanych w dany temat, posiadających doświadczenie czy wiedzę w określonej materii. I dlatego są niemal zawsze bardzo dobrym rozwiązaniem. Dzięki wywiadom możemy przede wszystkim zdobyć wiedzę w elastycznej formie oraz w kształcie maksymalnie dopasowanym do potrzeb biznesowych.

Wywiady, jako technika badawcza, występują w bardzo wielu typach. Z biznesowego punktu widzenia istotne są takie rodzaje, jak:

  • Wywiady ilościowe – standaryzowane, dedykowane pomiarom ilościowym na większych próbach: Patrz Ankiety
  • Wywiady jakościowe – bardziej elastyczne, „swobodne” w formie, dedykowane mniejszym próbom i pomiarom skoncentrowanym bardziej na eksploracji czy wyjaśnianiu danego zjawiska.

Przeczytaj więcej ▾

W ramach wywiadów o charakterze jakościowym wyróżnić należy:

  • Wywiady bezpośrednie (F2F) oraz niebezpośrednie (np. TDI – wywiad indywidualny telefoniczny).
    Wywiady bezpośrednie zakładają kontakt face to face z respondentem (osobą udzielającą informacji). 
    Wywiady niebezpośrednie, z różnych powodów, stanowią bardziej efektywny lub czasem jedyny możliwy sposób dotarcia bezpośrednio do osób z grupy docelowej.
  • Wywiady indywidualne (IDI / TDI) lub grupowe (FGI / diady / triady).
    W zależności od postawionych celów oraz rodzaju potrzebnych danych, można pozyskiwać informacje od badanych indywidualnie oraz w grupie. Grupowe wywiady przyjmują najczęściej formułę FGI (czyli grup fokusowych z 6-8 osobami) prowadzonych w specjalnych lokalizacjach i warunkach. Czasem lepszym rozwiązaniem są wywiady tylko z dwoma lub trzema osobami (np. z rodzicami / członkami gospodarstwa domowego).

Wywiady jakościowe (swobodne) zawsze przeprowadzane są przez doświadczonych badaczy lub moderatorów. Wymagają one wysokiego zaangażowania, doświadczenia i większej elastyczności takich osób. Aby pomiar opierający się o wywiady był jak najbardziej wartościowy zawsze stosujemy odpowiednie przewodniki lub scenariusze wywiadu dające jasny pogląd na to o czym i jak należy rozmawiać z daną osobą.

Wywiady z powodzeniem można stosować w ramach pozyskiwania wiedzy konsumenckiej, jak i ekspertyzy czy wiedzy merytorycznej z określonego zakresu. Z pomocą wywiadu można zarówno eksplorować jak i wyjaśniać różne fenomeny rynkowe, marketingowe czy dotyczące zachowań klientów. Stosujemy je zarówno w ramach pozyskiwania wiedzy o firmach czy sektorach, jak i w ramach poznawania zróżnicowanych grup docelowych klientów indywidualnych.

PMR od lat posługuje się wysokiej jakości wywiadami jako jedną z podstawowych metod pozyskiwania wartościowych informacji zarówno w segmencie pomiarów B2C, jak i B2B. Nasi moderatorzy oraz eksperci rynkowi są w stanie sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom w tej materii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu analityków i ekspertów sektorowych PMR, możemy szczycić się własną bogatą ekspertyzą, którą również oferujemy naszym klientom, aby i oni mogli czerpać wartościowe informacje w sposób jak najbardziej bezpośredni.