Etnografia

Kiedy istotne jest aby przebadać naturalne środowisko grupy docelowej należy zastosować elastyczną i otwartą metodykę etnograficzną.

Metodyka ta stosowana w badaniach marketingowych (w biznesie) nastawiona jest na eksplorację zjawisk szczególnie związanych z czynnościami wykonywanymi przez klientów czy konsumentów. Przedmiotem takich badań mogą być prace i zwyczaje gospodarstw domowych, czynności związane z nabywaniem, korzystaniem z usług czy korzystaniem z  urządzeń lub produktów.

Etnografia pozwala na ustalenie standardów i regularności w zachowaniu oraz opisaniu ich typowego charakteru w zwyczajowym kontekście i środowisku, a więc opisaniu ich takimi jakie są. Tego rodzaju wiedza pozyskiwana jest przez doświadczonych i otwartych badaczy, będących w stanie zachować zarówno profesjonalny obiektywizm jak i dostosować procedurę zbierania i analizy danych do bardzo określonej, konkretnej sytuacji etnograficznej

Przeczytaj więcej ▾

W ramach etnografii przeprowadzanej przez zespół badawczy PMR wykorzystywane są techniki takie jak:

 • obserwacje wizyty i/lub asysty
 • rejestracje i agregacje treści naturalnych rozmów / komentarzy
 • analizy dokumentów i treści
 • wywiady jakościowe (patrz Wywiady)

Podstawowymi zaletami metody etnograficznej są:

 • możliwość pozyskania informacji o rzeczywistym przebiegu działań badanych w naturalnych warunkach
 • umożliwienie określenia znaczenia produktu lub marki w całokształcie życia konsumentów
 • rozwijanie „wyobraźni marketingowej”, pogłębienie rozumienie konsumenta
 • adekwatność metody gdy badamy
  • wpływ przestrzennej organizacji otoczenia na zachowanie,
  • działań rutynowych,
  • komunikacji niewerbalnej.

Etnografia pomaga zrozumieć zjawiska i grupy docelowe bardziej niż jakakolwiek inna metodyka badawcza. Nie daje reprezentatywnego poglądu na sytuację całej populacji czy grupy, jednakże przy dobrze dobranej próbie i rzetelnej realizacji daje zdecydowanie szerszy obraz i może być równie pomocna podczas zarówno działań operacyjnych jak i strategicznych w biznesie.

JJako PMR, zawsze staramy się, jeśli jest to zasadne, przekonywać naszych klientów do wykorzystywania, choćby częściowo, metodyki etnograficznej. Jej specyfikę i zalety można implementować w różnego rodzaju pomiary jakościowe. Dzięki temu, potencjalna eksploracja danego zagadnienia jest pełniejsza i bardziej adekwatna. Kierownicy projektów badawczych w PMR starają się również wykorzystywać elementy etnografii przy rozpoznawaniu możliwości badawczych czy doradczych w ramach niestandardowych grup docelowych czy rozwiązań. „Zwiad” tego rodzaju daje nam większy komfort w przygotowywaniu trafnej propozycji ofertowej dla naszych klientów.