fbpx

Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce

Prywatna opieka zdrowotna w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Według analiz PMR wydatki w tym sektorze w 2017 roku osiągną blisko 46 mld PLN. W przekroju całego sektora usług medycznych (publicznego i prywatnego) szacuje się, że w roku 2017 udział rynku prywatnego wyniesie 40,8% i będzie ciągle wzrastał, by w 2020 roku osiągnąć poziom 45,3%. Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce stało się powszechne i nadal będzie notować wzrosty.

Problemy publicznej służby zdrowia to przede wszystkim długi czas oczekiwania na wizytę u lekarzy specjalistów oraz jakość świadczonych usług – niższa niż oczekiwana przez pacjentów. W konsekwencji daje to pole do działania komercyjnym przedsięwzięciom. Co więcej, poprawiająca się sytuacja gospodarstw domowych, zmiana postaw konsumenckich oraz prozdrowotny styl życia sprzyjają temu, by częściej i chętniej korzystać z usług prywatnych jednostek.

Wśród wielu zalet prywatnych placówek medycznych można wymienić m.in. brak oczekiwania na wizytę, profesjonalną obsługę, łatwą rejestrację i elastyczne godziny przyjęć. Ponadto usługi skierowane do sektora B2B cieszą się dużym uznaniem wśród pracodawców. Wielu specjalistów podkreśla, że pakiet medyczny to dzisiaj standardowe świadczenie pozapłacowe oczekiwane przez pracowników, szczególnie w przedsiębiorstwach usługowych i w korporacjach. Coraz większą popularność zyskują również ubezpieczenia zdrowotne wśród osób indywidualnych.

Korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej

W 2016 roku aż 47% osób zadeklarowało, że co najmniej jeden raz skorzystało z usług prywatnej służby zdrowia. Częściej były to kobiety (53%) niż mężczyźni (40%). Jeśli chodzi o wiek respondentów, to większy udział odnotowano w grupie 35-54 lata, czyli wśród osób najbardziej aktywnych zawodowo i mających stabilne źródło dochodów. Osoby zarówno z najmłodszej (18-24 lata), jak i najstarszej (55 lat i więcej) grupy wiekowej najrzadziej korzystały z prywatnej służby zdrowia. Dla osób młodych powodem takiej sytuacji może być brak stałych dochodów, a także mniejsza konieczność korzystania z usług medycznych. W przypadku osób starszych prawdopodobną przyczyną jest gorsza sytuacja finansowa.

Korzystanie z prywatnej służby zdrowia w podziale na wiek respondenta

Wykres 1. Korzystanie z prywatnej służby zdrowia w podziale na wiek respondenta, N=1011.

 

Korzystanie z usług prywatnych placówek medycznych rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości miejscowości. 43% osób zamieszkujących tereny wiejskie skorzystało z tego typu miejsc. Z kolei w dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców) odsetek ten wynosi 53%. Prawdopodobnie jest to kwestia większej dostępności tak usług, jak również medycznych pakietów pracowniczych w dużych firmach i korporacjach.

Miejsce zamieszkania i korzystanie z prywatnej służby zdrowia

Wykres 2. Miejsce zamieszkania i korzystanie z prywatnej służby zdrowia w 2016 roku, N=1011.

 

Podobnie sytuacja wygląda, jeśli weźmie się pod uwagę poziom wykształcenia. Niemal 66% respondentów z wyższym wykształceniem skorzystało w 2016 roku z prywatnej służby zdrowia. W grupie osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub niższym odsetek ten stanowił jedynie 30%.

Prywatna odpowiedzialność za zdrowie

47% respondentów, którzy deklarowali w badaniu, że skorzystali w 2016 roku z prywatnych usług medycznych, to dość dużo. Mając wybór między długim oczekiwaniem na bezpłatną wizytę a brakiem kolejek w prywatnych placówkach, wielu pacjentów zdecydowało się na tę drugą opcję. Jest to wyraźny sygnał od społeczeństwa, że sytuacja i poziom świadczeń w placówkach publicznych nie są satysfakcjonujące. Jeśli brać pod uwagę prognozy, to prawdopodobne jest, że w 2017 roku wskaźnik osób korzystających z prywatnych usług medycznych przekroczy 50%. Tak duży odsetek również wskazuje na to, że Polacy sami chcą brać odpowiedzialność za swoje zdrowie i są gotowi na ten cel przeznaczać część swoich budżetów.

Badanie przeprowadzono w 2017 roku na reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski metodą wywiadu telefonicznego.

Potrzebujesz więcej danych? Zobacz naszą ofertę dla rynku medycznego.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.