Wzrost na rynku

Szczegółowe dane na temat wielkości i wartości rynku oraz wiarygodne prognozy rynkowe – oto obowiązkowy punkt wyjścia do każdej strategicznej analizy wzrostu na rynku. Podstawą jest uzyskanie rzetelnej oceny sytuacji rynkowej – obecnej oraz przewidywanej w przyszłości. Otrzymane dane powinny być oparte na najnowszych badaniach i uwzględniać specyfikę branży.

Dostarczamy trafnych odpowiedzi na pytania o prognozy rynkow

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rzetelnie odpowiadamy na pytania naszych klientów:

 • Jaka jest i będzie wartość rynku?
 • Które segmenty rynku stwarzają możliwość powiększenia udziałów rynkowych?
 • Jaka jest przewidywana dynamika rozwoju rynku w najbliższych latach?
 • Jakie czynniki wzrostu i spadku wpływają na zmiany na rynku? Jak zmierzyć ich realny wpływ na biznes?
 • Gdzie szukać możliwości poprawy rentowności?
 • Jakie zmienne makroekonomiczne należy regularnie obserwować?
 • Jak określić najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju rynku?
 • Jakie nowe istotne trendy będą wpływać na rozwój branży w kolejnych latach?

Przeczytaj więcej ▾

Udzielamy praktycznych rekomendacji wskazując drogę do sukcesu

Z naszymi klientami dzielimy się nie tylko faktami, danymi i ekspercką wiedzą w zakresie prognozowania. Oferujemy im też nasze know-how, które bezpośrednio przekłada się na ich sukces w biznesie.

Co konkretnie otrzymuje od nas klient?

 • Przejrzysty obraz obecnej sytuacji rynkowej.
 • Wiarygodne prognozy rynkowe.
 • Różne możliwe scenariusze rozwoju rynku.
 • Najbardziej prawdopodobny rozwój sytuacji rynkowej.
 • Opis potencjału poszczególnych segmentów rynkowych.
 • Praktyczne wskazówki i rekomendacje wskazujące drogę do sukcesu.

Jakie przykładowe decyzje podejmują klienci na bazie naszych prognoz?

 • W który segment rynku zainwestować?
 • Jak przebudować portfolio produktów?
 • Jakie segmenty rynkowe wyodrębnić?
 • Którą strategię wejścia na rynek wybrać?
 • Jak dostosować budżet do przewidywanych zmian rynkowych?

Podejście zapewniające wiarygodne prognozy rynkowe

 • Uwzględniamy prognozy makroekonomiczne.
 • Bierzemy pod uwagę specyfikę lokalnego rynku.
 • Analizujemy dane na temat czynników podażowych i popytowych.
 • Włączamy do procesu informacje zwrotne z rynku i wyniki badań marketingowych.
 • Analizujemy sytuację branżową na arenie globalnej, międzynarodowej, regionalnej oraz lokalnej.
 • Stosujemy zaawansowane metody ilościowe i modelowanie ekonometryczne.
 • Pogłębiamy analizę trendów – obecnych i przyszłych – o ich wpływ na rynek i konkretną firmę.
 • Analizujemy potencjalne zmiany strukturalne na rynku.
 • Identyfikujemy specyficzne uwarunkowania związane z danym obszarem prognostycznym.
 • Harmonizujemy dane pozyskane z różnych źródeł, by były spójne i porównywalne