Wejście na rynek

Wprowadzenie na rynek nowego produktu lub rozpoczęcie działalności na nowym rynku to wyzwania obarczone sporym ryzykiem.

W czasie tego rodzaju inwestycji ważna jest szczegółowa wiedza o rynku, identyfikacja potrzeb lokalnych odbiorców oraz znajomość skutecznych strategii penetracji rynku. To właśnie te elementy mogą pomóc przeprowadzić wejście na rynek, zminimalizować ryzyko niepowodzenia oraz w pełni wykorzystać możliwości rynkowe.

 

Pomogliśmy już ponad 100 firmom skutecznie zrealizować projekty wejścia na nowe rynki w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw. Było to możliwe dzięki naszym kompetencjom w zakresie badania rynków i konsumentów, zrozumieniu lokalnych modeli biznesowych oraz wiedzy na temat strategii wzrostu, które naprawdę działają.

Przeczytaj więcej ▾

Pomagamy osiągnąć sukces na nowym rynku

Naszym nadrzędnym celem w czasie projektów doradczych typu wejście na rynek jest długoterminowy sukces rynkowy naszego klienta. W szczególności pomagamy:

 • poznać rynek i klientów,
 • wybrać kierunek rozwoju o największym potencjale,
 • wykorzystać nowe możliwości biznesowe,
 • zminimalizować ryzyka związane z inwestycją,
 • zmaksymalizować zwrot z inwestycji.

Doradzamy, jak skutecznie przeprowadzić wejście na rynek

W projektach mających na celu wejście na rynek lub wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu realizujemy zazwyczaj serię działań. Połączenie poniższych elementów zapewnia naszym klientom wsparcie, jakiego potrzebują, by z sukcesem budować długoterminową przewagę konkurencyjną na nowym rynku.

Badanie rynku

 • Analiza rynku, która dostarcza informacji o jego wartości i potencjale rozwoju w perspektywie najbliższych lat.
 • Identyfikacja czynników stymulujących wzrost rynku, jak również barier i formalnych ograniczeń dla wejścia na badany rynek.
 • Przegląd struktury rynku, co pozwala zidentyfikować najważniejszych uczestników rynku (nie tylko konkurencyjne przedsiębiorstwa, ale i interesariuszy mających wpływ na kształt i rozwój rynku).
 • Analiza konkurencji wskazująca najmocniejszych graczy, stosowane modele biznesowe i sprzedażowe, oferowane produkty, a także dominujące strategie marketingowe i cenowe.
 • Analiza otoczenia biznesowego, która obejmuje sprawdzenie m.in. warunków prawnych lub technologicznych prowadzenia biznesu na danym rynku.
 • Badania marketingowe pozwalające lepiej poznać potencjalnych klientów oraz ich potrzeby, oczekiwania i zwyczaje zakupowe.

Analiza szans i zagrożeń

 • Przegląd nowych możliwości biznesowych, które otworzą się przed inwestorem po wejściu
  na nowy rynek.
 • Identyfikacja zagrożeń i ryzyk związanych z inwestycją, wraz ze stworzeniem najbardziej prawdopodobnych scenariuszy.
 • Przegląd nisz rynkowych pod kątem poszukiwania szans na poszerzenie obszaru działania
  na nowym rynku.
 • Określenie perspektyw wzrostu rynku i zbadanie możliwości oraz skali potencjalnego zarobku
  na nowym rynku.
 • Badanie szans na sukces w kontekście celów klienta, czyli ustalenie, czy planowana inwestycja ma uzasadnienie ekonomiczne i biznesowe.

Rekomendacje

 • Doradzamy, jaką decyzję podjąć, np. czy warto zainwestować oraz wskazujemy, który segment rynku ma największy potencjał sprzedażowy.
 • Pomagamy zidentyfikować partnerów biznesowych (np. dostawców lub dystrybutorów)
  i prowadzimy naszych klientów przez proces negocjacji oraz rozpoczynania współpracy.
 • Sugerujemy model biznesowy, który ma największą szansę sprawdzić się na nowym rynku lub
  w odniesieniu do nowego produktu / usługi.
 • Tworzymy strategię wejścia na rynek, obejmującą zalecenia dotyczące działań m.in. operacyjnych, zaopatrzeniowych, sprzedażowych i marketingowych.
 • Opracowujemy strategię pozycjonowania i rozwoju biznesu na nowym rynku, z uwzględnieniem sposobów radzenia sobie z ryzykiem inwestycji.

Odpowiadamy na najbardziej skomplikowane pytania

Przyjmując opisane powyżej podejście, mamy pewność, że nasze doradztwo w procesie wejścia na nowy rynek jest profesjonalne, kompleksowe i efektywne. Dzięki temu nasi klienci uzyskują odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, m.in.:

 • Czy inwestycja w nowy rynek znajdzie odzwierciedlenie w popycie na produkt?
 • Jakie szanse i zagrożenia należy uwzględnić w opracowywanym modelu biznesowym?
 • Jak wygląda nasilenie konkurencji na docelowym rynku? Jak będzie się zmieniać w najbliższym czasie?
 • Jakich produktów i usług potrzebują lokalni klienci?
 • Jak efektywnie dotrzeć ze swoją ofertą do nowych odbiorców?