Strategia Marketingowa

Rzetelna wiedza o rynku, jego potencjale rozwojowym, klientach oraz szeroko pojętym otoczeniu biznesowym to solidna podstawa, na której można budować efektywne strategie sprzedaży i marketingu.

W PMR badacze i konsultanci od ponad 20 lat pomagają przedsiębiorstwom zdobywać tę wiedzę. Ale nie tylko. Naszym klientom wskazujemy także, jak w praktyce mogą wykorzystać zgromadzone informacje. Doradzamy optymalne działania, które pozwolą uzyskiwać realny wzrost sprzedaży lub rentowności.

Strategie sprzedaży i marketingu bez tajemnic

Klienci zgłaszają się do nas z ogromną liczbą różnych pytań. Czasem wstępne zagadnienia okazują się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Zdobywając nowe dane, odkrywamy kolejne pokłady informacji kluczowych dla skuteczności strategii sprzedaży i marketingu.

Przeczytaj więcej ▾

Oto tylko przykładowe z wielu pytań, na które odpowiadamy:

 • Jak określić moją grupę docelową?
 • Jakie są mocne i słabe strony mojej marki i marek moich konkurentów?
 • Jakie możliwości i ryzyka są lub pojawią się na moim rynku?
 • Jak zmodyfikować mój model biznesowy, żeby skutecznie wdrożyć nową strategię?
 • W jaki sposób zdywersyfikować działania w odniesieniu do różnych segmentów?
 • Jak najlepiej wykorzystać moje przewagi konkurencyjne?

Długoterminowe korzyści sprzedażowe i marketingowe

W PMR zależy nam, by zaoszczędzić klientom rozczarowań i porażek. Dlatego oferujemy skuteczne strategie sprzedaży i marketingu. Przeprowadzamy rzetelną, ekspercką analizę szans powodzenia opracowywanych planów rozwojowych. Rekomendujemy decyzje oraz rozwiązania nastawione na osiągnięcie długoterminowych korzyści:

 • maksymalizacja zwrotu z inwestycji,
 • zwiększenie udziałów rynkowych,
 • utrzymanie grona lojalnych klientów,
 • ustawiczny napływ nowych konsumentów.

Przykładowy proces badań i doradztwa

By osiągnąć tak ambitne cele, badacze i konsultanci PMR wykonują w czasie trwania projektu szereg szczegółowych zadań. Należą do nich najczęściej:

 • analiza rynku, wraz z oszacowaniem jego wartości, potencjału wzrostu oraz specyfiki,
 • przegląd struktury rynku i głównych czynników wzrostu,
 • identyfikacja szans rozwoju biznesu (w tym nisz rynkowych) oraz obszarów obarczonych ryzykiem,
 • analiza trendów obecnie wpływających na rynek i mogących kształtować go w najbliższej przyszłości,
 • analiza konkurencji, w tym jej działalności, finansów, oferty i strategii sprzedaży, marketingu i cen,
 • badanie poziomu konkurencyjności oferty klienta w porównaniu z jego konkurentami,
 • badania konsumenckie, zarówno w segmencie B2C, jak i B2B,
 • badania marketingowe, obejmujące swoim zakresem produkt, markę, marketing oraz dystrybucję.