Strategiczna ocena rynku

Wielkość, wartość, dynamika, trendy – to zestaw kluczowych informacji na temat rynku, na którym dana firma działa. Stanowią podstawę zarówno bieżącego monitoringu, jak i strategicznych analiz – IPO, market feasibility sutdy, due diligence. A także współpracy z instytucjami finansowymi, które potrzebują niezależnego, obiektywnego i rzetelnego partnera, który prawidłowo oceni rynek.

Analitycy PMR na co dzień analizują tysiące wskaźników rynkowych, co pozwala szybko „wejść w projekt”
i prawidłowo zidentyfikować czynniki kluczowe dla rentowności firmy.

Kompleksowa analiza due diligence

To crème de la crème precyzji analitycznej – tu nie ma miejsca, ani czasu na błędy. W PMR rozumiemy to doskonale, przygotowując pogłębione analizy due diligence. Zarówno na etapie wstępnego rozeznania możliwości rynkowych, jak i pod konkretną transakcję – pomagamy zwiększyć rentowność przedsięwzięcia. Wiemy, które czynniki trzeba sprawdzić, żeby decyzja inwestycyjna była słuszna z punktu widzenia zdefiniowanych celów strategicznych.

Przeczytaj więcej ▾

Pracujemy dla graczy branżowych, funduszy private equity oraz banków inwestycyjnych. Znamy specyfikę każdej z tych grup, a dzięki temu możemy szybko przystąpić do realizacji projektu i zapewnić wysoką jakość usług doradczych.

 

Analiza biznesowa, czyli commercial due diligence, to nasza specjalność. Podczas tego typu projektów:

 • pokazujemy inwestorom rzeczywistą sytuację na rynku,
 • szacujemy wartość i potencjał rozwojowy rynku,
 • prezentujemy perspektywę klientów,
 • analizujemy pozycję konkurencyjną podmiotu,
 • badamy różnych uczestników rynku, np. dostawców, producentów czy dystrybutorów,
 • wskazujemy, co w przyszłości może być źródłem wartości dodanej lub zagrożeń (tzw.”red flags”).

Szczegółowe i wiarygodne dane

Poniżej prezentujemy przykłady informacji dostarczanych naszym klientom – nawet w bardzo wymagających ramach czasowych.

 • Jak duży jest potencjał rynku – obecny i przewidywany?
 • Jakie najważniejsze ryzyka niesie ze sobą inwestycja?
 • Jak wygląda rynek z perspektywy konkurentów?
 • A jak wygląda rynek z perspektywy klientów?
 • Które segmenty rynku są najbardziej rentowne? Jak lokuje się w nich analizowany podmiot i konkurencja?
 • Jaka jest dynamika rozwoju podmiotu w porównaniu z dynamiką rynku?
 • Które środowiskowe lub technologiczne czynniki należy wziąć pod uwagę w analizie?
 • Które czynniki należy wziąć pod uwagę, przygotowując wycenę?

 

W ramach realizowanych projektów zespół konsultantów PMR przygotowuje szczegółową analizę dotyczącą całości rynku. Wśród opracowywanych informacji znajdują się:

 • estymacja wielkości i wartości całego rynku oraz segmentów, w którym działa klient
 • charakterystyka aktualnych zmian (w tym zmian legislacyjnych), wpływających na rynek
 • prognozy dotyczące rozwoju sytuacji we wszystkich sektorach rynku
 • szczegółowa analizę modeli biznesowych kluczowych graczy rynkowych (wzbogaconą o analizę SWOT).

Dodatkowo zespół PMR przeprowadza często serię wywiadów pogłębionych z ekspertami rynku, aby zweryfikować wstępne hipotezy badawcze i wzbogacić analizę o informację specjalistów bezpośrednio działających w danej branży.

Korzyści dla klientów

PMR dostarcza klientom kompleksowy raport, zawierający analizę aktualnej sytuacji na danym rynku oraz prognozy rozwoju w perspektywie kilku najbliższych lat.
Dzięki pozyskanym informacjom klienci mogą przygotować optymalną strategię biznesową dostosowaną do kondycji danego rynku i odpowiedzieć na działania konkurencji oraz umocnić pozycje lidera w segmencie,
w którym działa.