Doświadczenie Klienta (CX/UX)

Czy nam się to podoba, czy nie, to klienci końcowi mają zawsze rację. A budowanie długotrwałych relacji i pozytywnych doświadczeń klientów, przekłada się bezpośrednio na wybierane przez nich produkty lub usługi.

Rolą producenta, dystrybutora oraz badacza jest odkrycie tych czynników, które wpływają na wybór określonych marek przez klienta, a także tych, które skłaniają go do wyboru produktów konkurencyjnych. Pomagamy określić, co kształtuje pozytywne odczucia, które towarzyszą klientom w relacji z firmą i jej produktami.

Poznawanie klienta może dokonywać się na wielu polach. Na każdym z nich z pomocą przychodzi PMR
i  realizowane badania marketingowe. Do najważniejszych obszarów poddawanych przez nas tego typu badaniom należą:

 • zachowania konsumenckie – obserwujemy i analizujemy je, by następnie wskazać, co z tego wynika dla klienta. Docieramy głębiej dzięki łączeniu różnych technik i nowatorskim rozwiązaniom badawczym
 • pragnienia, potrzeby i preferencje klientów – identyfikujemy, mierzymy i poddajemy je zaawansowanym analizom statystycznym, by wyjść poza proste deklaracje respondentów i dotrzeć do sedna ich wyborów rynkowych

Przeczytaj więcej ▾

 • satysfakcja i lojalność klientów – mierzymy i monitorujemy te dwa parametry, aby nasz klient mógł dopracować swoje produkty, usprawnić procesy sprzedażowe i marketingowe oraz w porę reagować na zmiany
 • Shopper Journey i User Experience – przyglądamy się całej ścieżce klienta i całej gamie jego doświadczeń z produktem lub usługą, aby zdiagnozować kluczowe czynniki decydujące o wyborach zakupowych
 • Segmentacja – Targetowanie – Pozycjonowanie (STP)– stosujemy trzystopniowe podejście do wprowadzania produktów na rynek. Segmentujemy, czyli dzielimy konsumentów na grupy o różnych potrzebach lub zachowaniach. Targetujemy, czyli wybieramy najbardziej atrakcyjne.

Odpowiadamy na kluczowe pytania

Klienci zwracają się do nas z wieloma różnymi pytaniami na temat rozwoju produktów.
Oto, na jakie przykładowe pytania odpowiadaliśmy:

 • Jak tworzyć produkty, które klienci pokochają?
 • W jaki sposób wprowadzić z sukcesem nowy produkt na rynek?
 • Jak udoskonalać produkt, żeby generował jeszcze więcej wartości dla klientów?
 • Które parametry oferty sprawiają, że klienci wybierają produkty konkurencji?
 • Jak budować doświadczenie produktu, by klient nawet nie pomyślał o konkurencji?

Oferujemy kompleksowe podejście

Rozwój produktu traktujemy kompleksowo. Oferujemy następujące komplementarne bloki usług:

 • kreacja – wspieramy w procesie tworzenia konceptów nowych produktów oraz testujemy dostępne rozwiązania.
 • innowacja – identyfikujemy nowe potrzeby klientów i szukamy nowatorskich sposobów odpowiedzi na te potrzeby.
 • udoskonalanie – lepsze nie jest wrogiem dobrego, dlatego poszukujemy sposobów, by istniejące produkty jeszcze lepiej zaspokajały zmieniające się potrzeby klientów.
 • weryfikacja – sprawdzamy, co w miarę upływu czasu wciąż działa na klientów, a co należy zmienić.
 • całościowe podejście w ramach marketing mix – doradzamy, jak optymalnie powiązać produkt z ceną, promocją oraz dystrybucją.
 • analiza konkurencji

Zrozumienie klienta wymaga odpowiedzi na wiele pytań

W czasie realizowanych przez nas projektów badawczych i doradczych znajdujemy odpowiedzi na wiele różnorodnych pytań na temat klientów, konsumentów oraz decydentów w procesie zakupowym.
Oto zaledwie kilka z nich:

 • Kim są moi klienci? A kim są klienci konkurencji?
 • Czego pragną i potrzebują moi klienci?
 • Jakie potrzeby klientów nie są zaspokojone przez mój produkt? A jakich potrzeb nie zaspakaja oferta konkurencyjna?
 • Jakie zachowania zakupowe charakteryzują moich klientów?
 • Czy klient i decydent w procesie zakupowym to w wypadku moich produktów ta sama osoba?
 • Który segment klientów jest dla mnie najatrakcyjniejszy?
 • Jak pozycjonować mój produkt w wybranym segmencie klientów?
 • Jakim językiem mówić do moich klientów?