Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych? Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

Cel

Jak zwiększyć bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych?

Wieloletni klient PMR – uznany na świecie producent i eksporter urządzeń medycznych, był zainteresowany realizacją badania na temat igły bezpiecznej do wstrzykiwaczy insulinowych. Klient chciał zrozumieć doświadczenia i oczekiwania hiszpańskich pielęgniarek, które pracują z pacjentami chorymi na cukrzycę różnego typu i które wykorzystują igły insulinowe różnych producentów. Szczególnie interesowały go kwestie takie jak bezpieczeństwo pracy pielęgniarek diabetologicznych oraz ryzyko zakłucia u pracowników opieki zdrowotnej.

 

ROZWIĄZANIE

Wywiady pogłębione na terenie Hiszpanii

W celu uzyskania kompletnego i wszechstronnego opisu przedmiotu badania, eksperci PMR zdecydowali się przeprowadzić pogłębione wywiady grupowe (ang. FGI – focused group interviews) na łącznej próbie 12 pielęgniarek. Pielęgniarki zostały podzielne na dwie grupy:

  • w zależności od poziomu znajomości marek igieł bezpiecznych
  • ich doświadczenia z tego typu igłami.

Pierwszą grupę stanowiły pielęgniarki, które posiadały duże doświadczenie w wykorzystaniu wspomnianych igieł i które stosowały głównie jedną, konkurencyjną markę. W drugiej grupie znalazły się te pielęgniarki, które jak dotąd w ogóle nie korzystały z igieł bezpiecznych. Kluczowe tematy dyskusji obejmowały preferencje i oczekiwania pielęgniarek wynikające z pracy z diabetykami oraz mocne i słabe strony wykorzystania różnych igieł. Niezwykle istotną częścią badania było także pozyskanie opinii personelu medycznego na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka incydentalnych zakłuć, jakie zdarzają się podczas wykonywania iniekcji pacjentom. W toku dyskusji udało się nakreślić szczegółowy schemat postępowania, który wdrażają placówki medyczne oraz członkowie personelu, kiedy dochodzi do przypadkowych zakłuć. Eksperci PMR uzyskali pogłębione i użyteczne opinie na temat procedur bezpieczeństwa stosowanych przez placówki, rzeczywistych zachowań personelu medycznego, a także działań jakie są podejmowane, aby minimalizować ryzyko zakłucia na każdym etapie pracy z pacjentem. Ponadto, w czasie wywiadów respondentki zostały poproszone o przetestowanie igieł bezpiecznych klienta oraz o porównanie ich z igłami konkurencyjnymi, które same wykorzystują w swojej codziennej praktyce.

 

EFEKT

Dzięki wywiadom jakościowym klient PMR otrzymał kompendium wniosków i rekomendacji, niezbędnych do optymalizacji swojego produktu, zgodnie z oczekiwaniami pielęgniarek na hiszpańskim rynku. W raporcie znalazły się informacje na temat częstotliwości występowania przypadkowych zakłuć oraz tego, w jaki sposób placówki medyczne i członkowie personelu spełniają wymagania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Rekomendacje dostarczone przez badaczy PMR obejmowały zarówno modyfikacje produktowe, jak też długoterminowe działania, które mogą zwiększyć poziom bezpieczeństwa pielęgniarek. W oparciu o kompleksową analizę materiału jakościowego, eksperci PMR zaproponowali kilka działań marketingowych, które mogą pomóc klientowi w zbudowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku urządzeń medycznych w Hiszpanii.