Pracownicy / Grupy Audytoryjne

Badania pracowników to jeden z bardziej specyficznych typów badań, które można wyróżnić ze względu na grupę docelową.

Łączą one charakterystyki badań business to business (B2B) i business to client / customer (B2C).

W B2E (badaniach pracowników) chodzi zwykle o bardzo konkretny cel – określenie satysfakcji i oceny środowiska pracy. Tego rodzaju badania nastrojów i opinii pracowników można przeprowadzać cyklicznie, systematycznie lub jednorazowo. Służą one pozyskaniu informacji o kierunkach wewnętrznych (operacyjnych oraz strategicznych) zmian środowiska pracy oraz o kondycji miejsca pracy w oczach pracowników.

Realizacja badań B2E dla różnych klientów uczy, że warto tego rodzaju pomiary poprzedzać kampanią komunikacyjną i zwykle badania B2E występują właśnie w tandemie wraz z komunikacją wewnętrzną. Różnorodne stanowiska pracowników wymagają zróżnicowanego podejścia do takiej komunikacji jednakże najczęściej jest to zakrojona na szerszą skalę akcja uwzględniająca wszystkich pracowników.

Czytaj więcej ▾

W badaniach B2E (w ramach pomiarów ilościowych) jest często szansa na realizację tzw. próby całościowej, czyli przebadania wszystkich lub prawie wszystkich pracowników z danej firmy (a nie tylko próby tych pracowników). Zależy to oczywiście od wielkości ich całkowitej populacji w firmie. Doświadczenia PMR w tym względzie wskazują, że często mamy szansę uzyskać dane od 70% do 100% wszystkich pracowników, z którymi jest kontakt.

B2E to przykład badań, w których zdarza się, że osoby wybrane do pomiaru przebywają w tym samym czasie w jednym miejscu. Poza niebezpośrednimi możliwościami dotarcia do takich osób (e-mail lub telefon) można również starać się dotrzeć do takich respondentów używając metody audytoryjnej.

Metoda grup audytoryjnych sprawdza się nie tylko w B2E ale także w ramach np. badań wśród uczniów, studentów czy widzów lub uczestników wydarzenia. Jest to metoda polegająca na przekazaniu ankiety lub innego narzędzia badawczego w jednym miejscu większej liczbie osób, tak aby mogły one jednocześnie wziąć udział w pomiarze.

Istotną zaletą tego rodzaju metody jest sam czas zbierania danych w terenie, który (przy dobrym zaplanowaniu) można skrócić do 1-2 dni. Jest to też metoda bardzo odporna na błąd systematyczny i wszelkie nierzetelności w ramach wypełniania formularza. Dzieje się tak dlatego, że podczas pomiaru audytoryjnego nad wszystkim – bezpośrednio – czuwa doświadczony moderator lub kilku moderatorów.

Firma PMR w ramach projektów przygotowywanych dla swoich klientów wielokrotnie badała satysfakcję i nastroje pracowników firm czy innych konkretnych grup docelowych, także audytoryjnie. Jesteśmy w stanie w pełni profesjonalnie przygotować rekomendacje odnośnie tego, co należy zmienić, by najefektywniej i najszybciej poprawić satysfakcję i ocenę środowiska pracy. Badając satysfakcję, stosujemy sprawdzone na przestrzeni lat metody i narzędzia analiz, takie jak np. GWS (Główny Wskaźnik Satysfakcji), macierz ważności-satysfakcji, luki w satysfakcji, czy wskaźniki rekomendacji, w tym NPS (Net Promotor Score).