B2C

Pomiary B2C (business to client/consumer) są bez wątpienia najpopularniejszym – pod względem częstości stosowania – typem badań marketingowych oraz społecznych realizowanych w ramach praktyki biznesowej czy akademickiej.

W tego typu pomiarach, badaną grupę docelową stanowią zwykle klienci lub konsumenci indywidualni. W ramach B2C realizowane są także projekty dotyczące nie tyle jednostek co np. całych gospodarstw domowych lub rodzin, ale i w takich projektach badanie przeprowadza się najczęściej z jednym reprezentantem – osobą indywidualną.

Respondenci badani w ramach prawidłowo skonstruowanych pomiarów B2C mogą dostarczyć bardzo wiele istotnych informacji dotyczących własnych charakterystyk. Należą do nich: stan posiadania, doświadczenia, postawy i poglądy, potrzeby, opinie czy posiadana wiedza na określony temat. PMR w związku z tym zawsze traktuje osoby biorące udział w badaniach B2C jako swoistych ekspertów.

Przeczytaj więcej ▾

Badania B2C można stosować zarówno w ramach projektów związanych z definiowaniem i wyjaśnianiem rynków jak i w ramach projektów koncentrujących się na poznaniu samych respondentów.

  • W pierwszym wspomnianym przypadku stosuje się np. podejście popytowe do wymiarowania rynku czyli pozyskuje wiedzę na temat konsumpcji, zakupów czy zużycia np. określonych dóbr i najczęściej zestawia tę wiedzę z kontekstowymi twardymi danymi (np. importem i eksportem).
  • W drugim przypadku – zdecydowanie częściej występującym w ramach pomiarów B2C – badaniu podlega tak naprawdę to kim jest respondent, co wie, myśli, robi, jak ocenia np. produkt, usługę czy sytuację a także jaki oraz jak liczny segment reprezentuje.

W badaniach B2C stosuje się w zasadzie wszystkie możliwe metodyki pozyskiwania danych – zarówno jakościowe (np. FGI, IDI, etnografia czy obserwacja) jak i ilościowe (np. PAPI, CAPI, CATI, CAWI). Wszystko zależy od rodzaju grupy respondentów indywidualnych oraz od celu badawczego.

Badania B2C to zarówno celowe pomiary na mniejszych próbach jak i pomiary reprezentatywne. To także te oparte na dużych próbach kwotowych pozwalających na wielowymiarowe analizy różnych podgrup. Możliwość stworzenia zarówno pomiaru reprezentatywnego jak i pomiaru dostarczającego możliwości szerokiej analizy statystycznej to jedne z istotniejszych zalet projektów typowo B2C.

Niezależnie od tego jakie dane pozyskujemy od respondentów w badaniach B2C, w PMR – zawsze są to osoby dobrane adekwatnie do potrzeb projektu, poinformowane o ewentualnym przetwarzaniu własnych danych osobowych oraz świadomie biorące udział w badaniu. Dane pozyskane w ten sposób zawsze są weryfikowane pod kontem rzetelności i spójności aby minimalizować – występujące szczególnie w badaniach B2C – ryzyko pojawienia się błędu systematycznego.

Ponad 20 lat doświadczenia w usługach badawczych i doradczych spowodowało, że w PMR na wylot znamy i efektywnie stosujemy wszystkie metody oraz techniki badań B2C. Badamy i analizujemy pragnienia, potrzeby, preferencje i zachowania końcowych klientów i konsumentów. Tak głębokie zrozumienie klienta stanowi solidną podstawę do opracowania przez nas rekomendacji, między innymi dotyczących tego w jaki sposób firmy mogą udoskonalić np. portfolio produktów, strategię cenową, proces zakupowy, obsługę klienta, sprzedaż i komunikację marketingową.