B2B

Badania B2B (business to business) to badania koncentrujące się na pozyskiwaniu informacji o firmach od ich reprezentantów.

Podstawową jednostką badawczą w tego rodzaju pomiarach nie jest osoba indywidualna, tj. klient / konsument czy shopper, ale podmiot gospodarczy – firma.

Badania w typie B2B są trudniejsze w zaprojektowaniu i bardziej wymagające, jeśli chodzi o ich przeprowadzenie, w porównaniu do badań w typie B2C (szczególnie na poziomie samego pozyskiwania danych od respondenta). Mogą one jednak spełniać nieco więcej funkcji niż klasyczne badania konsumenckie oraz dostarczyć więcej szczegółowych lub specyficznych informacji rynkowych.

Przeczytaj więcej ▾

Podczas gdy badania B2C służą do eksploracji rynku wyłącznie od strony popytowej, badania B2B pozwalają zwymiarować zjawiska występujące na rynku lub w określonym sektorze czy grupie podmiotów także od strony podaży oraz od strony dystrybucji. Badania B2B z dobrze dobraną grupą podmiotów funkcjonujących w zdefiniowanym łańcuchu dostaw czy szerzej – procesie, mogą odsłonić przed zainteresowanymi specyfikę biznesu lub jego skalę z wielu perspektyw.

Badania B2B podobnie jak te skierowane do osób indywidualnych mogą posłużyć do określenia charakterystyki, podejścia czy procesu decyzyjnego stojącego w tym przypadku za firmą w roli klienta w relacji B2B. Można badać satysfakcję, zachowania, segmentować czy określać potencjał wśród firm, tak jak można robić to wśród docelowego klienta indywidualnego.

Pomiary B2B dają również szansę na gromadzenie i konfrontowanie wiedzy eksperckiej pochodzącej z różnych perspektyw różnych graczy na rynku. Szczególnie w projektach jakościowych dedykowanych sektorowi B2B często bardziej chodzi o wyjaśnienie funkcjonowania rynku przez jego aktywnego uczestnika niż o dane dotyczące kondycji czy pozycji przedsiębiorstwa (patrz Eksperci i Specjaliści).

Badania B2B to wreszcie bardzo pomocne uzupełnienie analizy rynku opartej o dane wtórne a czasem także jedna z niewielu możliwości oceny funkcjonowania konkurencji.

Pewnymi ograniczeniami pomiaru B2B są:

  • zwyczajowo mniejsze próby
  • mniejsza dowolność w doborze techniki zbierania danych
  • potrzeba działania z bardziej doświadczonymi ankieterami i moderatorami
  • potrzeba wcześniejszego doświadczenia w tego typu badaniach
  • różnorodność podejścia do zróżnicowanych biznesowych grup docelowych

Firma PMR od wielu lat specjalizuje się w badaniach B2B. Znamy wiele modeli biznesowych w ramach relacji nawiązywanych na rynku B2B. Z sukcesem zrealizowaliśmy już setki projektów w tym obszarze.

Na zlecenie firm badamy inne podmioty i ich mechanizmy decyzyjne. Identyfikujemy oraz pozyskujemy do badań B2B respondentów z różnych przedsiębiorstw – od małych firm, przez regionalne organizacje, po globalne korporacje. Docieramy także do grup eksperckich i specjalistów reprezentujących określone podmioty w wielu sektorach rynku (patrz także Eksperci i Specjaliści). Pomagają nam w tym ciągle rozwijane panele B2B oraz te zorientowane na wiedzę specjalistyczną. Są one potencjalnym ułatwieniem w dotarciu do biznesu w Polsce i dają szansę na rzetelną i efektywną obserwacje ciągłych zmian zachodzących w tej grupie.