Case studies - 7 November 2018

Analiza rynku gastronomicznego i sektoru HoReCa w wybranych miastach w Polsce

Klient chciał uzyskać rzetelne i wiarygodne dane dotyczące rynku lokali gastronomicznych w wybranych przez siebie miastach w Polsce.

Cele projektu

Celem projektu było pozyskanie danych dotyczących rynku lokali gastronomicznych na zdefiniowanym rynku sześciu regionów złożonych z 11 miast. Uwzględniono perspektywę użyteczną dla hurtownika oraz położono nacisk na poznanie percepcji reprezentantów rynku w stosunku do współpracy z hurtownikami.

Szczegóły projektu

Rzetelne informacje osiągnęliśmy dzięki zsynchronizowaniu działań” badania ilościowego i obszernej analizy danych całego rynku

 

Projekt przeprowadzono dwutorowo: 

 

  1. Na dużej próbie ilościowej zidentyfikowano specyfikę i percepcję grupy docelowej lokali gastronomicznych.
  2. Wykonano obszerną analizę danych całego rynku jak i zdefiniowanych rynków lokalnych, estymując wielkość, strukturę dynamikę oraz trendy obowiązujące na rynku HoReCa oraz na rynku hurtowym.

Dzięki połączeniu obu elementów projektu możliwe było przygotowanie pozycjonowania konkurencji i doprecyzowanie specyfiki rynków lokalnych.

Rezultaty projektu

Na podstawie projektu badawczego klient mógł:

 

  • zidentyfikować i określić rynek HoReCa w zdefiniowanych lokalizacjach wraz z prognozami i trendami dla całego rynku jak i rynków lokalnych,
  • uzyskać analizę konkurencji i przybliżenie największych graczy na rynku lokali gastronomicznych w badanych obszarach geograficznych,
  • uzyskać informację o zwyczajach i schematach zakupowych w relacji klient-hurtownik oraz o percepcji tej relacji a także potrzebach i elementach mogących stanowić o przewadze konkurencyjne.
Potrzebujesz więcej danych?

W PMR doradzamy
i wspieramy działania Twojej firmy

Agnieszka Skonieczna

Retail and Pharma Business Unit Director