Prognozy rynkowe

Dostęp do wiarygodnych prognoz ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją. Opracowujemy m.in. projekcje rozwoju rynków, cen surowców oraz wskaźników makroekonomicznych. Prognozy rynkowe są integralną częścią wydawanych przez nas cyklicznych raportów branżowych, ale wykonujemy je także na indywidualne zlecenie klientów.

Prognozy do celów biznesowych

Pomagamy klientom skutecznie przewidywać tempo rozwoju rynków, dynamikę kategorii produktowych, konsumpcję dóbr czy potencjał ekonomiczny regionów. Od ponad 20 lat opracowujemy także projekcje makroekonomiczne dla Polski oraz regionu Europy Wschodniej (CEE). Prognozujemy zarówno na indywidualne zlecenie klientów, jak i na potrzeby wydawanych przez nas raportów branżowych.
 
Projekcje opracowywane przez PMR zwykle sięgają na pięć lat w przyszłość. Opracowujemy także strategiczne prognozy długoterminowe o horyzoncie sięgającym 10-15 lat. Nasze modele prognostyczne opracowuje zespół składający się ze specjalistów w dziedzinie modelowania ekonometrycznego oraz analityków wyspecjalizowanych w danej branży.
 
W prognozowaniu wykorzystujemy m.in. dane pochodzące z budowanej od 1995 r. wewnętrznej bazy informacji rynkowych. Zapewnia nam ona odpowiednio długie szeregi czasowe do modelowania trendów. Opieramy się także na badaniach koniunktury prowadzonych przez dział badawczy PMR, własnych prognozach makroekonomicznych oraz monitoringu sytuacji rynkowej przez naszych analityków. 

3 wyzwania
związane z
opracowywaniem
prognoz

Aby opracować prognozę, potrzebne są dane wejściowe w postaci danych historycznych. Dla niszowych branż zwykle ich brak. Aby opracować prognozę, należy więc najpierw obliczyć wielkość rynku na kilka-kilkanaście lat wstecz. PMR stosuje w tym celu własną metodologię rozwijaną od ponad 20 lat i potwierdzoną w setkach projektów.

Brak znajomości branży u badacza rodzi ryzyko, że w prognozie nie zostaną ujęte istotne zmienne. W rezultacie odbiorca może otrzymać błędną prognozę. PMR zajmuje się analizami branżowymi od 2000 roku, a nasi analitycy doskonale znają rynki, które badają.

Zjawiska gospodarcze rzadko przebiegają liniowo. Przedłużenie trendów bywa skuteczną metodą przewidywania tylko na stabilnych rynkach i w krótkim terminie. Zwykle potrzebne jest inne podejście: uwzględniające wpływ zdarzeń jednorazowych, a także ewentualność wystąpienia zjawisk nieregularnych i trudnych do przewidzenia, czyli tzw. „czarnych łabędzi”.

Prognozy opracowywane
przez zespół ekspertów

PMR posiada własny zespół specjalistów w dziedzinie modelowania ekonometrycznego i prognozowania. Zespół ten opracowuje projekcje publikowane w raportach branżowych PMR oraz realizuje projekty na indywidualne zlecenie klientów. W opracowaniu wszystkich naszych prognoz uczestniczą także analitycy PMR wyspecjalizowani w danej branży.

 

Możliwości PMR

 • prognozy makroekonomiczne,
 • prognozy wielkości rynku,
 • prognozy dynamiki rynku

Oferta PMR w ramach
prognoz rynkowych

 Raporty rynkowe  I  Prognozy na indywidualne zlecenie


Dane brane pod uwagę w modelach prognostycznych obejmują między innymi:

 • prognozy PKB, inflacji, konsumpcji i innych wskaźników makroekonomicznych
 • dane historyczne dotyczące analizowanego rynku w podziale na segmenty
 • informacje o zdarzeniach jednorazowych
 • informacje jakościowe o trendach na rynku oraz w poszczególnych jego segmentach
 • dane o trendach technologicznych, zmiany preferencji konsumentów
 • trendy w gospodarce światowej i na rynkach surowcowych
 • plany kluczowych graczy rynkowych
,

Skorzystaj z ponad 20 lat doświadczenia PMR w prognozowaniu gospodarczym

Inne oferowane usługi
Dyrektor działu prognoz i modelowania ekonometrycznego

Maciej Gazda

maciej.gazda@pmrcorporate.com
SALES & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Justyna Wasa

Telefon +48 609 400 505
E-mail: justyna.wasa@pmrcorporate.com
 • 1
 • 2
2
<
>

Jesteśmy tu aby Ci pomóc

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam wiadomość, abyśmy my mogli skontaktować się z Tobą.
Send
Thank you for your message.
We will get in touch with you soon.
There was an error while submitting the form.
Please contact us by phone.