Obliczanie wielkości rynku

Informacje o wielkości i tempie wzrostu rynku pozwalają firmom ocenić swoje wyniki na tle całej branży. PMR oferuje usługę obliczenia wielkości dowolnego rynku na indywidualne zlecenie klienta. Dane o rozmiarze rynku i jego dynamice są także częścią wydawanych przez nas raportów branżowych.

Czym jest wielkość rynku?

Wielkość lub wartość rynku to łączna sprzedaż (w jednostkach fizycznych, np. w sztukach, lub pieniężnych) produktów lub usług danego typu w danym kraju, najczęściej w skali roku. W niektórych branżach tradycyjnie stosuje się inne miary, np. zsumowane przychody graczy rynkowych lub łączne wydatki odbiorców końcowych.

Wielkość rynku, na którym działa przedsiębiorstwo, a także tempo wzrostu tego rynku, należą do najważniejszych informacji służących do planowania strategii biznesowej. Informacja o wartości rynku pozwala ocenić dużym graczom własny w nim udział, a także określić wzrost lub spadek tego udziału w kolejnych latach. Z kolei prognoza, w jakim tempie dany sektor będzie się rozwijać, pozwala graczom rynkowym trafniej zaplanować działania rozwojowe.

Prognoza zmian w wielkości rynku pozwala z kolei firmom zaplanować, na jaki wzrost sprzedaży mogą liczyć, a także jaka dynamika wzrostu jest im potrzebna, aby zwiększyły przewagę nad konkurencją.

3 wyzwania
związane
z obliczaniem
wielkości rynku

O ile dane o wielkości największych branż zwykle są dostępne, o tyle dla niszowych sektorów najczęściej takich danych brakuje. Wówczas prawidłowe obliczenie wartości rynku wymaga zweryfikowanego podejścia i zaangażowania znacznych zasobów. PMR stosuje w takich sytuacjach własną metodologię, rozwijaną od 2000 r.

Brak znajomości branży u badacza skutkuje błędami w realizacji projektu badawczego. PMR zajmuje się analizami branżowymi od 2000 roku. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie uwzględnić wszystkie istotne dla danej branży czynniki.

Aby obliczyć wielkość rynku, zazwyczaj należy dokonać połączenia danych wtórnych i pierwotnych. Dane wtórne dostępne są dla każdego, ale przeprowadzenie badania ankietowego, które dostarczy informacji o wielkości rynku, jest już wyzwaniem. PMR dysponuje zweryfikowaną metodologią prowadzenia takich badań, obejmującą sformułowanie pytań w kwestionariuszu, odpowiedni schemat doboru prób do badań, aż po właściwy schemat ważenia danych.

Nasza metodologia

PMR od ponad 20 lat specjalizuje się w obliczaniu wartości rynków, dla których bezpośrednie dane statystyczne nie są dostępne. Rozwinęliśmy w tym celu własną metodologię, opartą na równoczesnym zastosowaniu wielu technik badawczych. W zależności od badanego tematu zastosowane przez nas podejście może obejmować:

  • analizę danych statystycznych i administracyjnych,
  • wykorzystanie lokalnych i międzynarodowych źródeł zastanych,
  • modelowanie ekonometryczne,
  • data scraping,
  • badania ankietowe CATI, CAPI i CAWI realizowane na reprezentatywnych próbach producentów, dystrybutorów lub odbiorców końcowych,
  • wywiady eksperckie.

Zastosowanie mieszanej metodologii pozwala na wzajemne uzupełnienie luk w danych, poprawienie ich precyzji, a także krzyżową walidację wiarygodności informacji pozyskanych z poszczególnych źródeł.

Oferta PMR w ramach
obliczania wielkości rynku

Wielkość i wartość rynku   I   Prognoza wielkości rynku
Kompleksowy raport branżowy


Zrealizowaliśmy setki projektów, których częścią było obliczenie rozmiaru rynku.
Przykłady branż, w których realizowaliśmy takie analizy:

Skorzystaj z ponad 20 lat doświadczenia PMR w obliczaniu wielkości rynku, prognozach rynkowych i opracowywaniu analiz branżowych

Inne oferowane usługi
Head of Strategic Projects & Partnerships, Head of Custom Research

Paweł Olszynka

pawel.olszynka@pmrcorporate.com
SALES & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Justyna Wasa

Telefon +48 609 400 505
E-mail: justyna.wasa@pmrcorporate.com
  • 1
  • 2
2
<
>

Jesteśmy tu aby Ci pomóc

 
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam wiadomość, abyśmy my mogli skontaktować się z Tobą.
Send
Thank you for your message.
We will get in touch with you soon.
There was an error while submitting the form.
Please contact us by phone.