Badania międzynarodowe

PMR realizuje międzynarodowe badania rynku od 2000 r. Od tego czasu wykonaliśmy ponad 500 projektów badawczych zrealizowanych w ponad 50 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Zachodniej oraz pozaeuropejskich. Specjalizujemy się w badaniach realizowanych w regionie CEE.

Międzynarodowe badania ilościowe
i jakościowe, analizy i prognozy

Badania i analizy o międzynarodowym charakterze stanowią znaczącą część projektów realizowanych przez PMR. Regularnie pracujemy w większości krajów Europy Środkowej (CEE) - w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji. Zrealizowaliśmy także dziesiątki projektów w Ukrainie, krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia), Rumunii, Bułgarii, Rosji, Uzbekistanie, Kazachstanie oraz innych krajach CIS/WNP. Nasi klienci decydują się na tego typu projekty gdy planują wejście na nowy rynek lub rynki, o których nie mają wystarczającej wiedzy. Często celem jest też poznanie opinii o marce bądź zapotrzebowania na określone rodzaje produktów w różnych krajach.
 
W większości krajów Europy Wschodniej (CEE), dzieki sieci zweryfikowanych partnerów i współpracowników, jesteśmy w stanie zrealizować zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe, a także przeprowadzić wywiady pogłębione z graczami rynkowymi, sporządzić kompleksową analizę sytuacji w wybranej branży oraz obliczyć wielkość rynku i opracować prognozy.
 
PMR posiada własny personel mówiący lokalnymi językami krajów Europy Wschodniej. Nasi pracownicy, poza językiem angielskim i innymi językami zachodnioeuropejskimi, posługują się także językami rosyjskim, rumuńskim, ukraińskim i kazachskim.

Co oferujemy w dziedzinie badań międzynarodowych?

 • Projekty obejmujące jednocześnie kilka krajów.
 • Ekspercką wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej - ponad 25 lat doświadczenia.
 • Usługi specjalistów w ramach lokalnych rynków, znających miejscowe realia.
 • Doświadczenie w projektach opisujących rynek i bariery wejścia na rynek.
 • Doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów, realizowanych również poza Europą (np. w Kanadze, USA, Meksyku, Argentynie, Urugwaju, Australii, Japonii i in.).

3 wyzwania związane
z badaniem
zagranicznych rynków

Niezależnie od typu badania rynku, jego realizacja w kraju innym od macierzystego wymaga posiadania lokalnych partnerów dysponujących odpowiednimi kompetencjami merytorycznymi, językowymi i realizującym prace badawcze na odpowiednim poziomie jakościowym. Nie każda firma badawcza spełnia te wymogi. PMR posiada sieć zweryfikowanych partnerów w całym regionie Europy Wschodniej.

W przypadku korzystania z danych statystycznych należy mieć na uwadze, że w krajach nienależących do Unii Europejskiej statystyki publiczne prowadzone są według innych wzorców. Dodatkowo, wzorce te mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi krajami. W związku z tym dopasowanie do siebie danych pochodzących od różnych urzędów statystycznych jest często mrówczą pracą wymagającą studiowania definicji i metodologii zbierania danych. Czasem pełne dopasowanie danych nie jest możliwe i należy wspomóc się badaniami pierwotnymi w celu wypełnienia pozostałych luk.

W projektach międzynarodowych często mamy do czynienia ze zróżnicowanymi wzorcami kulturowymi. Przykładem może być skrajnie różne rozumienie terminów realizacji prac, różne podejście do komunikacji ze zleceniodawcą podczas projektu, czy swobodniejsze podejście do poufności danych w niektórych kulturach. W realizowanych przez nas projektach bierzemy wszystkie te utrudnienia na siebie, działając jako pojedynczy punkt kontaktowy dla naszego klienta.

Doświadczenie PMR

2000+

zrealizowanych międzynarodowych projektów badawczych

50+

krajów, w których realizowaliśmy projekty badawcze

20+

realizowanych projektów międzynarodowych rocznie

Oferta PMR w ramach
badań międzynarodowych

PMR od ponad 20 lat prowadzi regularne monitoring i analizy różnych sektorów rynku w poszczególnych krajach CEE. Dzięki temu rozumiemy lokalną specyfikę, znamy trendy rynkowe i jesteśmy gotowi na wyzwania związane z realizacją projektów w poszczególnych krajach.

 • projekty realizowane w ponad 50 krajach, w tym w Polsce, w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji, w Ukrainie i w krajach bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia)
 • doświadczenie w realizacji badań międzynarodowych od 2000 r.
 • sieć lokalnych partnerów-firm badawczych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach Wspólnoty Niepodległych Państw

 • 30-40 międzynarodowych projektów badawczych realizowanych rocznie, łącznie ponad 500 zrealizowanych międzynarodowych projektów badawczych
 • wewnętrzny zespół analityków systematycznie monitorujących rynki i gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Skorzystaj z ponad 20 lat doświadczenia PMR w zakresie badań międzynarodowych

Inne oferowane usługi
HEAD OF STRATEGIC PROJECTS & PARTNERSHIPS, HEAD OF CUSTOM RESEARCH

Paweł Olszynka

pawel.olszynka@pmrcorporate.com
SENIOR MARKET RESEARCHER

Krystian Gryzło

krystian.gryzlo@pmrcorporate.com
SALES & BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR

Justyna Wasa

+48 609 400 505
justyna.wasa@pmrcorporate.com
 • 1
 • 2
 • 3
3
<
>

Jesteśmy tu aby Ci pomóc

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam wiadomość, abyśmy my mogli skontaktować się z Tobą.
Send
Thank you for your message.
We will get in touch with you soon.
There was an error while submitting the form.
Please contact us by phone.