Badania ilościowe

PMR realizuje ilościowe badania rynku od 2000 r. Posiadamy m.in. własne studio CATI oraz Panel Lekarzy, który wykorzystujemy do badań CATI i CAWI na tej grupie zawodowej. Rocznie realizujemy kilkadziesiąt projektów ilościowych. Znaczną część tej liczby stanowią badania business-to-business.

Badania ilościowe

Badania ilościowe to badania pozwalające mierzyć trendy rynkowe i zjawiska społeczne i obrazować je w formie liczbowej. Najczęściej realizowane są w formie badania ankietowego na losowej próbie reprezentatywnej. Techniki badawcze najczęściej stosowane w badaniach ilościowych to CATI, CAWI i CAPI.
 
Za pomocą badań ilościowych można badać świadomość i wizerunek marki, elastyczność cenową popytu, poziom satysfakcji klientów, segmentację rynku,czy cechy grupy docelowej danego produktu. Innym możliwym zastosowaniem jest analiza zachowań konsumenckich związanych z zakupami lub użytkowaniem produktów. PMR wykorzystuje badania ilościowe na próbach reprezentatywnych także w celu mierzenia wielkości rynku i poziomu konsumpcji dóbr i usług.
 
Efektem końcowym badania ilościowego jest raport lub prezentacja zawierające wyniki badania.

3 wyzwania
związane
z ilościowymi badaniami rynku

Aby wyniki badania można było uznać za wiarygodne, poziom realizacji próby (tzw. response rate) musi być odpowiednio wysoki. Zależnie od typu badania, poziom realizacji można zwiększać na przykład realizując badanie o odpowiedniej porze lub wykonując odpowiednią liczbę prób połączenia. W niektórych typach projektów respondenci w zamian za udział w badaniu otrzymują upominki lub wynagrodzenie.

Kwestionariusz wywiadu lub ankiety należy odpowiednio skonstruować. Nie może on być za długi, pytania muszą być też sformułowane zgodnie z zasadami poprawaności metodologicznej.

W większości przypadków badanie należy przeprowadzić na próbie reprezentatywnej. Próba taka to próba dobrana w sposób losowy, z użyciem odpowiedniej procedury losowania, i odpowiednio liczna.

Doświadczenie PMR

50-100

badań ilościowych rocznie

30+

krajów, w których realizowaliśmy
projekty ilościowe

20 000+

wywiadów i ankiet realizowanych rocznie

Oferta PMR w ramach
badań ilościowych

Badanie ilościowe na indywidualne zlecenie 


Realizujemy badania ilościowe w następujących dziedzinach:

 • badania satysfakcji klientów
 • badania cenowe
 • badania wizerunku marki
 • badania segmentacyjne
 • badania ilościowe w branży materiałów budowlanych
 • badania ankietowe w branży farmaceutyczno-medycznej

 • badania potencjału i wielkości rynku
 • badania ilościowe w sektorze handlu detalicznego, FMCG i dóbr trwałego użytku
 • badania ilościowe w branży ICT
 • projekty CATI, CAWI, CAPI/F2F
 • badania CLT (central location test)
 • badania międzynarodowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE)

Skorzystaj z ponad 20 lat doświadczenia PMR w w badaniach ilościowych.

Inne oferowane usługi
HEAD OF STRATEGIC PROJECTS & PARTNERSHIPS, HEAD OF CUSTOM RESEARCH

Paweł Olszynka

pawel.olszynka@pmrcorporate.com
SENIOR MARKET RESEARCHER

Krystian Gryzło

krystian.gryzlo@pmrcorporate.com
 • 1
 • 2
2
<
>

Jesteśmy tu aby Ci pomóc

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam wiadomość, abyśmy my mogli skontaktować się z Tobą.
Send
Thank you for your message.
We will get in touch with you soon.
There was an error while submitting the form.
Please contact us by phone.