Analizy w sektorze zdrowia i farmacji

PMR dostarcza kompleksowe opracowania dotyczące rynku zdrowia
i farmacji w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej i innych regionach.

Przygotowujemy wnikliwe analizy sektora life science, w szczególności rynku leków: na receptę, bez recepty, generycznych i innowacyjnych, biologicznych, jak i parafarmaceutyków, np. suplementów diety i dermokosmetyków, oraz kanałów ich dystrybucji: aptecznym, szpitalnym, pozaaptecznym, internetowym. Kolejnym analizowanym sektorem jest opieka zdrowotna: publiczna i niepubliczna, ambulatoryjna i szpitalna, diagnostyka, itp. Specjalizujemy się również w analizie rynku sprzętu medycznego, np. diagnostyce laboratoryjnej, obrazowej, telemedycynie, szerzej rozumianym digital health, chirurgii robotycznej i innych. We wszystkich tych dziedzinach opracowujemy informacje o otoczeniu prawnym oraz bierzemy ten aspekt pod uwagę przy formułowaniu prognoz.

Przeczytaj więcej ▾

Dostarczamy aktualne dane rynkowe zawsze zweryfikowane przez naszych profesjonalnych analityków i uzupełnione o komentarz ekspercki. Prezentujemy również nasze szacunki i założenia prognoz. W uzupełnieniu do analiz strony podażowej, jak i popytowej badanych rynków, nasze projekty uwzględniają również rankingi i udziały najlepiej sprzedających się produktów i graczy rynkowych, jak również szczegółowe profile liderów. Zawierają także wyniki finansowe, kluczowe wydarzenia, najlepiej sprzedające się produkty, inwestycje i plany. Analiza struktury rynku zawiera zwykle podziały ze względu na źródło finansowania, kanał dystrybucji, czy też kategorie produktowe.

Produkty PMR są tworzone tak, aby w jak najlepszy sposób pomóc klientom w planowaniu biznesowym i strategicznym, zwiększeniu udziałów rynkowych, wejściu na nowe rynki, przygotowaniu planów operacyjnych i budżetów. Partnerzy PMR czerpią szereg informacji z badań rynkowych przeprowadzanych regularnie wśród ich klientów i innych graczy rynkowych. Jedną z największych przewag PMR, pozwalających uzyskać unikalne informacje, jest wieloletnia relacja z graczami na rynku farmaceutycznym i ochrony zdrowia.