Analizy w sektorze ICT & Media

Dzięki raportom PMR klienci mogą otrzymać pełen obraz rynku ICT w Polsce.

Zakres analiz obejmuje m.in. następujące segmenty: usługi telekomunikacyjne (sieci komórkowe, stacjonarne, usługi dostępu do internetu i transmisji danych), usług i sprzęt IT, oprogramowanie z naciskiem na aplikacje biznesowe, centra danych, cloud computing, cyberbezpieczeństwo, IoT/IIoT, internet mobilny, płatna telewizja, VAS, VOD/OTT.

W przypadku każdego rynku prezentujemy pełne wymiarowanie wartości i dynamiki, zarówno dane historyczne, jak i prognozy krótko- (1-2 lata) i długoterminowe (6 lat). Struktury obejmują podział rynku po segmentach, jak również pod względem wydatków ponoszonych przez odbiorców końcowych. Od strony popytu autorskie, cykliczne badania, przede wszystkim przedsiębiorstw (B2B), są kluczowym elementem raportów i analiz PMR.

Przeczytaj więcej ▾

Szczególną wagę przykładamy również do analizy strony podażowej, czyli dostawców, których mapujemy zarówno pod względem uzyskiwanych przychodów i danych finansowych, jak również kluczowych KPI operacyjnych, oferty rynkowej, rodzajów klientów, najważniejszych wydarzeń i planowanych inwestycji. Nierzadko uzyskiwane dane są efektem bezpośrednich rozmów i spotkań z uczestnikami rynku.

Raporty PMR to również kompleksowe porównania międzynarodowe, kluczowe dane i prognozy globalne, analizy SWOT, trendy technologiczne, rynkowe i konsumenckie oraz ekspercka ocena ich oddziaływania
na rynek polski.