Ekspertyzy rynkowe

Dzięki pogłębionym analizom PMR klienci mogą otrzymać pełen obraz rynku w Polsce a także krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Wspólnoty Niepodległych Państw i Europy Południowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w sektorach handlu, FMCG, zdrowia, IT i nowych technologii oraz budownictwa.

Analizy przygotowywane są w oparciu o autorską, spójną metodologię, która dostarcza ustrukturyzowane dane rynkowe wraz z cenną interpretacją ekspertów PMR. Raporty zawierają również dane makroekonomiczne, prognozy krótko- i długoterminowe, informacje o wpływie na rynek i otoczeniu konkurencyjnym, które stanowią solidną podstawę do podejmowania strategicznych decyzji i od ponad 20 lat wspierają rozwój naszych partnerów.

Nasze produkty

Wyniki naszych analiz dostarczane są w postaci cyklicznych  branżowych raportów, miesięczników, newsletterów, baz danych i statystyk. Najnowsze dane i prognozy są dostępne on-line w serwisie biznesowym myPMR.pro

Najnowsze raporty rynkowe