Pobierz pakiet informacji.zip zawiera logotyp i gotowy PDF

Szacuje się, że w Czechach w latach 2018-2019 aktywność budowlana znacznie wzrosła, zwłaszcza w segmencie budowy budynków, co zwiększyło CAGR produkcji budowlanej o około 11% w ostatnich latach. Jednak zgodnie z prognozami zawartymi w raporcie PMR “Impact of coronavirus epidemic on construction market in the Czech Republic 2020. Scenarios and growth forecasts”, w 2020 r. spodziewany jest spadek produkcji.

Od II kwartału 2019 r. wzrost czeskiego przemysłu budowlanego znacznie zwolnił. Oficjalne dane wskazują, że produkcja budowlana w Czechach wzrosła realnie o prawie 3% w 2019 roku, po wzroście o ponad 9% rok wcześniej. Ponadto, wzrost o 5,6% odnotowany w pierwszych dwóch miesiącach 2020 r. nie był optymistyczny, ponieważ został osiągnięty dzięki niskiej bazie, czyli prawie 2% spadku odnotowanym w okresie styczeń-luty 2019 r. W ostatnich kwartałach branża została osłabiona przede wszystkim przez budownictwo niemieszkaniowe, podczas gdy budownictwo mieszkaniowe utrzymuje się na najwyższym poziomie od 2008 roku.

Zauważalny punkt zwrotny dla wskaźnika koniunktury branży budowlanej w Czechach był widoczny w pierwszym kwartale 2018 roku. W związku z oczekiwanym ożywieniem inwestycji w budownictwie inżynieryjnym i przyspieszeniem wzrostu projektów mieszkaniowych, wskaźnik ten odnotował znaczną poprawę. Ta pozytywna tendencja utrzymywała się w 2018 r. i 2019 r., jednakże w 2020 r. ulegnie znacznemu pogorszeniu, w szczególności przez przewidywane spowolnienie działalności w budownictwie mieszkaniowym. Wpływ na spodziewaną recesję będą miały także trudności z obniżaniem wynagrodzeń w budownictwie z powodu niedoboru siły roboczej, co ostatecznie będzie miało negatywny wpływ na marże zysku.

Impact of coronavirus epidemic on construction market in the Czech Republic 2020

Według PMR do kluczowych czynników, które w ostatnim czasie przyczyniły się do wzrostu aktywności budowlanej w Czechach, należą rosnące dochody osobiste, stale niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych oraz dynamicznie rozwijające się inwestycje w środki trwałe, napędzane przez rekordowo niskie stopy depozytowe i odsetkowe, wraz ze wzrostem kwoty środków unijnych wypłacanych zgodnie z unijnymi programami finansowania na lata 2014-2020.

Od 2017 r. największy wzrost aktywności budowlanej w kraju odnotowano w budownictwie mieszkaniowym. Zdrowe warunki makroekonomiczne, odzwierciedlone w szybszym wzroście indywidualnej siły nabywczej i rekordowo niskim oprocentowaniu kredytów hipotecznych, przyczyniły się przede wszystkim do silnego ożywienia na rynku budownictwa mieszkaniowego w ostatnich kilku latach. W 2019 r. w całym kraju oddano do użytku 36 419 mieszkań, co stanowi najwyższy wynik od 2010 r. i o 13% wynik gorszy od rekordowego poziomu osiągniętego w 2007 r.

Impact of coronavirus epidemic on construction market in the Czech Republic 2020

W 2020 r. branża nieruchomości handlowych w Czechach będzie nadal w niewielkim stopniu wspierać budownictwo niemieszkaniowe. Rozwój sytuacji na rynku nieruchomości handlowych prawdopodobnie będzie nadal nieznaczny, wynika z szacunków PMR. Rynek centrów handlowych jest stosunkowo nasycony, a deweloperzy stali się niezwykle ostrożni w kwestii nowych inwestycji. Szacuje się, że każde z czterech największych miast w kraju może pochwalić się ponad 630 m² powierzchni centrów handlowych na 1000 mieszkańców, co znacznie przewyższa analogiczne dane obserwowane w wielu innych miastach UE. Ponadto działalność związana z budową centrów handlowych będzie utrudniona przez niewielką liczbę dużych aglomeracji miejskich w Czechach.

AUTOR
Vitalie Iambla
Senior Analyst

KONTAKT DLA MEDIÓW
marketing@pmrcorporate.com
Tel. +48 12 34 05 135

Napisz do nas

Pozostałe artykuły

Przewiń do góry