fbpx

Wsparcie rozwoju sieci dyskontów odzieżowych w Polsce – analiza danych wtórnych

Rynek handlu
Polska
Właściciel sieci dyskontów odzieżowych

Nasz klient, działający w segmencie odzieży dyskontowej planował dalszy rozwój swoich sklepów w Polsce. Klient chciał się dowiedzieć, jak jego oferta plasuje się na tle konkurencji. W celu odpowiedzi na to pytanie, ekspertom PMR posłużyła analiza danych wtórnych.

Cel badania PMR

Klient dodatkowo był zainteresowany analizą dostępnych kategorii produktowych, ich cen, jak również porównaniem atrakcyjności lokalizacji sklepów z bezpośrednimi konkurentami.

Metoda badawcza

W celu realizacji projektu została przeprowadzona analiza danych wtórnych (ang. desk research). Wykonaliśmy także badanie typu store-check (spis produktów) w sklepach klienta oraz jego bezpośrednich konkurentów. Dzięki przeprowadzonym wizytom uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat poziomów cenowych produktów dostępnych w sklepach. Dowiedzieliśmy się również o atrakcyjności i różnorodności asortymentu w ramach każdej kategorii produktowej. Analiza danych wtórnych pozwoliła nam przygotować również kompleksowe zestawienie geolokalizacji sklepów klienta i jego sklepów konkurencji ze względu na wielkości miejscowości oraz dokładną lokalizację placówek.

Efekt analizy danych wtórnych

PMR dostarczył klientowi raport podsumowujący wyniki wraz z rekomendacjami oraz szczegółową bazę ze zgromadzonymi informacjami. Otrzymane wyniki pozwoliły naszemu klientowi lepiej zrozumieć swoją pozycję na tle innych graczy rynowychrynnowych. Dzięki badaniu klient będzie mógł zoptymalizować swoją strategię cenową i asortymentową, a także bardziej świadomie planować dalszy rozwój sieci swoich sklepów.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.