Nasz klient, działający w segmencie odzieży dyskontowej planował dalszy rozwój swoich sklepów w Polsce. Klient chciał się dowiedzieć, jak jego oferta plasuje się na tle konkurencji. W celu odpowiedzi na to pytanie, ekspertom PMR posłużyła analiza danych wtórnych.

Cel badania PMR

Klient dodatkowo był zainteresowany analizą dostępnych kategorii produktowych, ich cen, jak również porównaniem atrakcyjności lokalizacji sklepów z bezpośrednimi konkurentami.

Metoda badawcza

W celu realizacji projektu została przeprowadzona analiza danych wtórnych (ang. desk research). Wykonaliśmy także badanie typu store-check (spis produktów) w sklepach klienta oraz jego bezpośrednich konkurentów. Dzięki przeprowadzonym wizytom uzyskaliśmy szczegółowe informacje na temat poziomów cenowych produktów dostępnych w sklepach. Dowiedzieliśmy się również o atrakcyjności i różnorodności asortymentu w ramach każdej kategorii produktowej. Analiza danych wtórnych pozwoliła nam przygotować również kompleksowe zestawienie geolokalizacji sklepów klienta i jego sklepów konkurencji ze względu na wielkości miejscowości oraz dokładną lokalizację placówek.

Efekt analizy danych wtórnych

PMR dostarczył klientowi raport podsumowujący wyniki wraz z rekomendacjami oraz szczegółową bazę ze zgromadzonymi informacjami. Otrzymane wyniki pozwoliły naszemu klientowi lepiej zrozumieć swoją pozycję na tle innych graczy rynowychrynnowych. Dzięki badaniu klient będzie mógł zoptymalizować swoją strategię cenową i asortymentową, a także bardziej świadomie planować dalszy rozwój sieci swoich sklepów.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry