Web scraping na rynku urządzeń medycznych w Polsce

W ramach projektu PMR zmierzył wartość wybranych segmentów rynku sprzętu medycznego, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej i innych urządzeń diagnostycznych. Dodatkowym celem projektu było obliczenie udziału klienta PMR w analizowanych sektorach.

urządzenia medyczne

Potrzeby klienta

Jeden z wiodących globalnych dostawców sprzętu medycznego zlecił nam przeprowadzenie analizy rynku zakupów przetargowych w określonych kategoriach urządzeń medycznych, między innymi w dziedzinie diagnostyki obrazowej.

Cele projektu

Szczegóły projektu

W ramach projektu przeprowadzono analizę wyników około 15 000 przetargów organizowanych przez jednostki publicznej służby zdrowia. Wykorzystano metodę web scrapingu.

Web scraping to masowe, automatyczne pobieranie danych ze stron WWW za pomocą kodu programistycznego. Pozwala na gromadzenie dużych zbiorów danych kilkusetkrotnie szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku posługiwania się metodami manualnymi.

Podczas web scrapingu zmierzono udziały w rynku 170 dostawców sprzętu w ramach trzech kategorii produktowych. Procedura zbierania danych została przeprowadzona przez Dział Data Scrapingu PMR. Dodatkowo w trakcie projektu analitycy PMR skorzystali z wewnętrznej bazy danych PMR na temat rynku medycznego, budowanej od 2001 r.

Rezultaty

 • Klient otrzymał dane o wielkości analizowanego wycinka rynku sprzętu medycznego.
 • Obliczono wartość sprzedaży, liczbę sprzedanych sztuk urządzeń medycznych oraz średnie ceny transakcyjne w podziale na trzy kategorie urządzeń.
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego dostarczyła informacji m.in. na temat pozycji konkurencyjnej klienta i jego udziału w każdej z analizowanych kategorii produktowych.
 • Zebrano także dane na temat cen jednostkowych oraz najpopularniejszych marek na rynku.
 • Przeprowadzono również analizę struktury sprzedaży konkurentów Klienta PMR.

Dodatkowym elementem projektu było sporządzenie zestawienia największych nabywców sprzętu medycznego w analizowanych kategoriach. Część danych została zaprezentowana w podziale wojewódzkim. Na podstawie wyżej wymienionych danych analitycy PMR zidentyfikowali obszary do poprawy, kierunki zmian oraz przygotowali analizę trendów w każdej z kategorii produktowych.


BRANŻA: Rynek medyczny i farmaceutyczny
KRAJ: Polska
TYP PROJEKTU: Obliczanie wielkości rynku, Baza danych, Analiza branżowa na zlecenie

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry