Wyzwanie:

Jak wprowadzić nowe produkty FMCG na rynek?

Jeden z ważnych graczy na europejskim rynku produktów mlecznych chciał wprowadzić na polski rynek serię swoich produktów dla konsumentów cierpiących na nietolerancję laktozy. W ramach przygotowania do wejścia na rynek, zespołowi PMR zlecił test konceptów w branży nabiałowej.

Klient chciał poznać i zrozumieć zwyczaje żywieniowe Polaków związane z konsumpcją produktów nabiałowych. Potrzebował oszacować potencjał sprzedażowy dla swojej marki, by na tej podstawie stworzyć skuteczną strategię wejścia na lokalny rynek.

Rozwiązanie:

3-etapowy test konceptów w branży nabiałowej

Zespół PMR zrealizował serię grupowych wywiadów pogłębionych (IDI) z decydentami zakupowymi w polskich gospodarstwach domowych. Przeprowadził również szereg indywidualnych wywiadów pogłębionych z osobami cierpiącymi na nietolerancję laktozy.

Pierwsza część dyskusji z respondentami koncentrowała się na zwyczajach zakupowych konsumentów w kontekście produktów mlecznych. W drugiej części poprosiliśmy rozmówców o ocenę konceptów marketingowych oraz opinie na temat opakowań. Na zakończenie, jako trzeci punkt badania, przeprowadziliśmy test smaku wybranych produktów.

Efekt:

Skuteczna strategia wejścia na rynek

Klient uzyskał odpowiedzi na postawione na wstępie pytania badawcze. Zdobyta wiedza pozwoliła zoptymalizować strategię wejścia na polski rynek i uwzględnić w niej lokalną specyfikę.

Dokonana przez PMR analiza umożliwiła klientowi ocenę potencjału rynkowego produktów z jego portfolio. Mógł także dostosować ofertę do oczekiwań polskich konsumentów w zakresie konceptu reklamowego, akceptowanego poziomu cenowego oraz projektu graficznego opakowania.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry