Wyzwanie:

Jaka kampania reklamowa zwiększy sprzedaż?

PMR, przy współpracy z agencją brandingową, przeprowadził badanie marketingowe na zlecenie właściciela sieci sklepów spożywczych. Klient końcowy chciał zwiększyć skuteczność przekazu marketingowego, zlecił nam więc test kampanii reklamowej. Projekt miał na celu w szczególności:

 • zbadanie atrakcyjności całej koncepcji i poszczególnych elementów reklam,
 • sprawdzenie poziomu zrozumienia koncepcji przez odbiorców,
 • zidentyfikowanie najmocniejszych i najsłabszych elementów koncepcji,
 • dowiedzenie się, czy odbiorcy oceniają reklamy jako unikalne i wyróżniające się,
 • zweryfikowanie, czy kampania reklamowa zachęca do zakupów.

Rozwiązanie:

Grupy fokusowe to skuteczny sposób na test kampanii reklamowej

W ramach projektu przeprowadziliśmy sześć grup fokusowych z klientami i nie-klientami badanej sieci sklepów. Podczas fokusów testowaliśmy kilka wersji materiałów reklamowych, co pozwoliło określić główne wady i zalety każdej z nich. Koncepcja kampanii zakładała komunikację poprzez różne kanały dotarcia do konsumentów, co także zostało uwzględnione podczas grup fokusowych i pozwoliło na określenie mocnych i słabych stron każdego z omawianych kanałów. W czasie każdego spotkania respondenci oceniali także spójność i komplementarność całej kampanii, jej zrozumiałość i atrakcyjność.

Efekt:

Rekomendacje dotyczące zwiększenia efektywności reklam

Na podstawie wniosków płynących z badania mogliśmy wskazać klientowi końcowemu oraz agencji brandingowej dalsze kierunki modyfikacji kampanii reklamowej, by była jak najbardziej atrakcyjna i zachęcająca do zakupów.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry