Pracując dla Politechniki Łódzkiej, PMR przygotował raport o rynku usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce.

Metoda badawcza PMR

Raport obejmujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej, przygotowany został w oparciu o metodologię wykorzystującą trzy źródła informacji:

 • analizę desk research,
 • badanie ilościowe – 160 wywiadów telefonicznych (CATI) z firmami potencjalnie zainteresowanymi usługami napromieniania i sterylizacji,
 • wywiady z ekspertami rynkowymi, przedstawicielami organizacji branżowych i firm działających w wybranych sektorach rynku oraz przedstawicielami firm świadczących usługi napromieniania i sterylizacji radiacyjnej.

Efekt badania rynku

Raport opisujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej zawierał informacje o sytuacji rynkowej w wybranych branżach oraz o stosowanych obecnie w nich technikach. Co więcej projekt obejmował poziom kosztów i cen usług, a także aktualny popyt na nim. Dodatkowo uwzględniał inne szczegółowe informacje na temat rynku wymagane przez Klienta.

Usługi badawcze PMR

Przede wszystkim oferujemy klientom zarówno ilościowe, jak i jakościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Ponadto koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:

 • międzynarodowe badania,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • analizy i badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry