Rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce

Rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej
Polska
Politechnika Łódzka

Promieniowanie napromienianie sterylizacja radiacyjna

Pracując dla Politechniki Łódzkiej, PMR przygotował raport o rynku usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej w Polsce.

Metoda badawcza PMR

Raport obejmujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej, przygotowany został w oparciu o metodologię wykorzystującą trzy źródła informacji:

 • analizę desk research,
 • badanie ilościowe – 160 wywiadów telefonicznych (CATI) z firmami potencjalnie zainteresowanymi usługami napromieniania i sterylizacji,
 • wywiady z ekspertami rynkowymi, przedstawicielami organizacji branżowych i firm działających w wybranych sektorach rynku oraz przedstawicielami firm świadczących usługi napromieniania i sterylizacji radiacyjnej.

Efekt badania rynku

Raport opisujący rynek usług napromieniania i sterylizacji radiacyjnej zawierał informacje o sytuacji rynkowej w wybranych branżach oraz o stosowanych obecnie w nich technikach. Co więcej projekt obejmował poziom kosztów i cen usług, a także aktualny popyt na nim. Dodatkowo uwzględniał inne szczegółowe informacje na temat rynku wymagane przez Klienta.

Usługi badawcze PMR

Przede wszystkim oferujemy klientom zarówno ilościowe, jak i jakościowe badania marketingowe, wykorzystując pełną gamę technik badawczych. Ponadto koordynujemy projekty w wielu krajach jednocześnie, co daje oszczędność czasu, gwarantuje spójność i wysoką jakość wyników. Jesteśmy ekspertami w następujących dziedzinach:

 • międzynarodowe badania,
 • badania B2B oraz badania konsumenckie,
 • badania typu central location test (CLT),
 • analizy i badania rynku medycznego z wykorzystaniem własnego panelu lekarzy i farmaceutów PMR,
 • jakościowe i ilościowe analizy wizerunku marki przy użyciu metodologii PMR,
 • testy produktów, nazw, opakowań oraz konceptów reklamowych,
 • badania konkurencji oraz segmentacji rynku,
 • analizy branżowe przy użyciu metodologii PMR.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.