CEL

Zidentyfikowanie szans, barier rozwoju i perspektywicznych segmentów

Na potrzeby cyklicznego raportu, którego tematem jest rynek usług laboratoryjnych w Polsce, PMR przeprowadził badanie B2B wśród ponad 200 podmiotów działających w segmencie laboratoriów w Polsce. Głównym celem badania było zidentyfikowanie szans i barier rozwoju rynku jako całości, a także określenie najbardziej perspektywicznych segmentów.

Druga część badania dotyczyła sytuacji finansowej i planów zakupowych laboratoriów, a także znajomości przez laboratoria marek sprzętu diagnostycznego i odczynników.

 

ROZWIĄZANIE

Badanie B2B wśród kierowników laboratoriów

PMR zrealizował badanie na celowej próbie publicznych i prywatnych laboratoriów diagnostycznych. W sumie zrealizowaliśmy 215 pełnowartościowych wywiadów. Badane jednostki podzieliliśmy na pozaszpitalne/samodzielnie laboratorium prywatne, pozaszpitalne/samodzielne laboratorium publiczne, laboratorium szpitalne publiczne/własne oraz laboratorium szpitalne prywatne/outsourcing.

Mając na uwadze dbałość o najwyższą jakość danych, każdorazowo staraliśmy się dotrzeć do najbardziej kompetentnych pracowników. Dlatego też do badania zaprosiliśmy kierowników laboratoriów.

Badanie przeprowadziliśmy techniką wywiadu telefonicznego (CATI) z użyciem wystandaryzowanego kwestionariusza wywiadu.

Placówki, z którymi przeprowadzono wywiady, wylosowaliśmy z bazy laboratoriów PMR za pomocą warstwowego schematu losowania. Typ placówki zdefiniowany powyżej został użyty jako zmienna warstwująca na poziomie doboru próby.

 

EFEKT

Wyniki badania pokazują, że najważniejszym czynnikiem rozwoju rynku usług diagnostyki laboratoryjnej jest zwiększenie świadomości lekarzy w kontekście zlecania testów (27% wskazań). Ważnymi stymulantami są także inwestycje i środki unijne (23% wskazań). Na kolejnym miejscu respondenci wskazywali wzrost świadomości pacjentów odnośnie znaczenia diagnostyki i profilaktyki.

Na podstawie badania, PMR oszacował również wartość rynku usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Dokonaliśmy również segmentacji tego rynku w podziale na finansowanie publiczne i prywatne.

Pełne wyniki badania oraz dodatkowe dane i analizy zostały opublikowane w raporcie PMR „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju”.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry