Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów.

Cel projektu 

W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa klient.

Metoda badawcza PMR

Na podstawie danych wtórnych, przedstawiono podstawowe informacje o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce. Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce zawierała także zmiany w konsumpcji podstawowych produktów spożywczych w ostatnich latach. Aby uzyskać szerszy i bardziej kompleksowy obraz rynku, strukturę konsumpcji w Polsce porównano ze strukturą w wybranych krajach Unii Europejskiej. W raporcie znalazły się również prognozowana przez PMR wartość rynku pieczywa oraz średnie poziomy aktualnych cen wybranych produktów w poszczególnych krajach. Dodatkowo raport obejmujący rynek piekarniczy w Polsce, wzbogacony został o profile największych firm zajmujących się produkcją komponentów spożywczych. Konkurencja na rynku piekarniczym została zestawiona na podstawie wyników finansowych badanych przedsiębiorstw. Przedstawiono także zestawienie kluczowych produktów w ofertach poszczególnych graczy rynkowych.

Efekt analizy rynku

Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce pozwoliła klientowi poznać polskie oraz europejskie trendy konsumenckie. Na podstawie otrzymanego raportu klient zdobył szczegółowe informacje o tym, jakie działania podejmuje konkurencja na rynku piekarniczym. Uzyskane informacje obejmujące rynek piekarniczy w Polsce, pomogą w ustaleniu polityki produkcyjnej i sprzedażowej na najbliższe lata.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry