Rynek piekarniczy w Polsce – analiza PMR

Rynek piekarniczy
Polska
Producent

Piekarnia

Klient – jeden z liderów branży komponentów do produkcji spożywczej, chciał poznać dominujące trendy rynkowe oraz zdiagnozować swoją pozycję na tle konkurentów.

Cel projektu 

W ramach projektu zespół konsultantów PMR zrealizował kompleksową analizę rynku wyrobów z segmentu, w którym działa klient.

Metoda badawcza PMR

Na podstawie danych wtórnych, przedstawiono podstawowe informacje o sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych w Polsce. Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce zawierała także zmiany w konsumpcji podstawowych produktów spożywczych w ostatnich latach. Aby uzyskać szerszy i bardziej kompleksowy obraz rynku, strukturę konsumpcji w Polsce porównano ze strukturą w wybranych krajach Unii Europejskiej. W raporcie znalazły się również prognozowana przez PMR wartość rynku pieczywa oraz średnie poziomy aktualnych cen wybranych produktów w poszczególnych krajach. Dodatkowo raport obejmujący rynek piekarniczy w Polsce, wzbogacony został o profile największych firm zajmujących się produkcją komponentów spożywczych. Konkurencja na rynku piekarniczym została zestawiona na podstawie wyników finansowych badanych przedsiębiorstw. Przedstawiono także zestawienie kluczowych produktów w ofertach poszczególnych graczy rynkowych.

Efekt analizy rynku

Charakterystyka rynku piekarniczego w Polsce pozwoliła klientowi poznać polskie oraz europejskie trendy konsumenckie. Na podstawie otrzymanego raportu klient zdobył szczegółowe informacje o tym, jakie działania podejmuje konkurencja na rynku piekarniczym. Uzyskane informacje obejmujące rynek piekarniczy w Polsce, pomogą w ustaleniu polityki produkcyjnej i sprzedażowej na najbliższe lata.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.