HVAC to akronim angielskiej nazwy – Heating, Ventilation, Air Conditioning, określającej sektor inżynierii sanitarnej, który odnosi się do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rynek HVAC jest rzadko analizowany w Polsce, pomimo szybkiego tempa rozwoju budowlanego sektora niemieszkaniowego.

Cel badania PMR

Analitycy PMR przeprowadzili badanie, które w całości opublikowano w raporcie pt. „Rynek HVAC w Polsce”. Analiza wywiadów ilościowych ze specjalistami z branży miała na celu m.in.: wskazanie cech charakterystycznych firm ze względu na typ budownictwa, najczęstszych miejsc wykonywania instalacji, a także dogłębne poznanie otoczenia konkurencyjnego w trzech wyżej wymienionych segmentach.

Metoda badawcza

Badanie typu B2B przeprowadzono wśród osób zarządzających firmami odpowiedzialnymi za montaż instalacji:

  • grzewczych,
  • wentylacyjnych,
  • klimatyzacyjnych.

W każdej z powyższych kategorii przeprowadzono po 100 wywiadów techniką telefonicznego wywiadu wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), łącznie 300 wywiadów. Wyniki badań wskazują na to, iż instalacje HVAC częściej wykonywane są w nowych budynkach, aniżeli w ramach remontu już istniejących. Podział zakładanych instalacji ze względu na budownictwo miejskie i wiejskie wskazuje na znaczną przewagę pierwszego sektora. Ponad połowa firm deklaruje zainteresowanie nowościami na rynku HVAC i są to przede wszystkim przedsiębiorstwa specjalizujące się w obszarze systemów grzewczych.

Efekt badania rynku HVAC

Dostarczone dane pozwoliły na określenie charakterystyki trzech głównych segmentów rynku HVAC, tj. klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Wyniki badań wśród specjalistów z branży dotyczyły ich podejścia w kwestii tematów tj.:

  • preferencje w zakresie kategorii produktowych
  • kryteria wyboru producentów
  • skłonność do innowacyjności
  • najpopularniejsze systemy HVAC instalowane przez firmy
  • znajomość i ocena marek producentów urządzeń HVAC
  • kanały dystrybucji urządzeń HVAC
  • analiza segmentów sektora według typów budownictwa.

Napisz do nas

Najnowsze case study

Przewiń do góry