Rynek HVAC w Polsce

Rynek budowlany
Polska
Wydawca publikacji biznesowych

klimatyzacja budynek hvac

HVAC to akronim angielskiej nazwy – Heating, Ventilation, Air Conditioning, określającej sektor inżynierii sanitarnej, który odnosi się do systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Rynek HVAC jest rzadko analizowany w Polsce, pomimo szybkiego tempa rozwoju budowlanego sektora niemieszkaniowego.

Cel badania PMR

Analitycy PMR przeprowadzili badanie, które w całości opublikowano w raporcie pt. „Rynek HVAC w Polsce”. Analiza wywiadów ilościowych ze specjalistami z branży miała na celu m.in.: wskazanie cech charakterystycznych firm ze względu na typ budownictwa, najczęstszych miejsc wykonywania instalacji, a także dogłębne poznanie otoczenia konkurencyjnego w trzech wyżej wymienionych segmentach.

Metoda badawcza

Badanie typu B2B przeprowadzono wśród osób zarządzających firmami odpowiedzialnymi za montaż instalacji:

  • grzewczych,
  • wentylacyjnych,
  • klimatyzacyjnych.

W każdej z powyższych kategorii przeprowadzono po 100 wywiadów techniką telefonicznego wywiadu wspomaganego komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing – CATI), łącznie 300 wywiadów. Wyniki badań wskazują na to, iż instalacje HVAC częściej wykonywane są w nowych budynkach, aniżeli w ramach remontu już istniejących. Podział zakładanych instalacji ze względu na budownictwo miejskie i wiejskie wskazuje na znaczną przewagę pierwszego sektora. Ponad połowa firm deklaruje zainteresowanie nowościami na rynku HVAC i są to przede wszystkim przedsiębiorstwa specjalizujące się w obszarze systemów grzewczych.

Efekt badania rynku HVAC

Dostarczone dane pozwoliły na określenie charakterystyki trzech głównych segmentów rynku HVAC, tj. klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Wyniki badań wśród specjalistów z branży dotyczyły ich podejścia w kwestii tematów tj.:

  • preferencje w zakresie kategorii produktowych
  • kryteria wyboru producentów
  • skłonność do innowacyjności
  • najpopularniejsze systemy HVAC instalowane przez firmy
  • znajomość i ocena marek producentów urządzeń HVAC
  • kanały dystrybucji urządzeń HVAC
  • analiza segmentów sektora według typów budownictwa.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.