Polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych

Rynek budowlany
Polska
Międzynarodowa agencja badawcza

Wyzwanie:

Jak zmienia się rynek budowlany w Polsce?

Jeden ze stałych klientów zwrócił się do PMR z prośbą o realizację badania ilościowego wśród polskich architektów. Badanie było realizowane metodą wywiadu telefonicznego w siedmiu europejskich krajach. Było częścią barometru badającego nastroje specjalistów w obliczu zmieniających się warunków na lokalnych rynkach budowlanych. Ukazywało polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych zachodzących zarówno w Polsce, jak również w Europie i na świecie.

Rozwiązanie:

Wywiady telefoniczne z polskimi architektami

Podczas tego projektu badacze z PMR zrealizowali ponad 200 wywiadów ilościowych wspomaganych komputerowo (CATI, ang. Computer-Assisted Telephone Interview). Przeprowadzili je z architektami pracującymi w firmach o różnym profilu i wielkości. Do rozmów zapraszali respondentów zajmujących wyższe szczeble menadżerskie i posiadających wiedzę o planach biznesowych ich firm.

Ankieta zawierała szereg pytań dotyczących zagadnień takich jak:

  • plany inwestycyjne firm,
  • modele i procesy zakupowe,
  • bieżące trendy mające wpływ na sytuację w branży,
  • przewidywane zmiany, które będą kształtowały polski rynek budowlany.

Efekt:

Dogłębna wiedza o branży budowlanej

W wyniku przeprowadzonego badania klient otrzymał kompleksowe informacje dotyczące zmian następujących na polskim rynku budowlanym. Wyniki badania są częścią cyklicznego, ogólnoeuropejskiego badania prezentującego zmiany na rynkach lokalnych. Dzięki dostępowi do rzetelnych i wiarygodnych danych rynkowych, pozwalają lepiej poznać i zrozumieć branżę budowlaną.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.