Wyzwanie:

Jak zmienia się rynek budowlany w Polsce?

Jeden ze stałych klientów zwrócił się do PMR z prośbą o realizację badania ilościowego wśród polskich architektów. Badanie było realizowane metodą wywiadu telefonicznego w siedmiu europejskich krajach. Było częścią barometru badającego nastroje specjalistów w obliczu zmieniających się warunków na lokalnych rynkach budowlanych. Ukazywało polski rynek budowlany wobec zmian gospodarczych zachodzących zarówno w Polsce, jak również w Europie i na świecie.

Rozwiązanie:

Wywiady telefoniczne z polskimi architektami

Podczas tego projektu badacze z PMR zrealizowali ponad 200 wywiadów ilościowych wspomaganych komputerowo (CATI, ang. Computer-Assisted Telephone Interview). Przeprowadzili je z architektami pracującymi w firmach o różnym profilu i wielkości. Do rozmów zapraszali respondentów zajmujących wyższe szczeble menadżerskie i posiadających wiedzę o planach biznesowych ich firm.

Ankieta zawierała szereg pytań dotyczących zagadnień takich jak:

  • plany inwestycyjne firm,
  • modele i procesy zakupowe,
  • bieżące trendy mające wpływ na sytuację w branży,
  • przewidywane zmiany, które będą kształtowały polski rynek budowlany.

Efekt:

Dogłębna wiedza o branży budowlanej

W wyniku przeprowadzonego badania klient otrzymał kompleksowe informacje dotyczące zmian następujących na polskim rynku budowlanym. Wyniki badania są częścią cyklicznego, ogólnoeuropejskiego badania prezentującego zmiany na rynkach lokalnych. Dzięki dostępowi do rzetelnych i wiarygodnych danych rynkowych, pozwalają lepiej poznać i zrozumieć branżę budowlaną.

    Napisz do nas

    Najnowsze case study

    Przewiń do góry