Cel

Jakie są potrzeby sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa?

Celem klienta była realna ocena potrzeb sektora B2B w Polsce w obszarze rozwiązań cyberbezpieczeństwa. Klient chciał poznać strukturę rynku, popularność poszczególnych typów rozwiązań i modelu ich dostarczania (sprzęt vs. usługi) wraz z prognozami rozwoju na kolejne lata.

ROZWIĄZANIE

Dedykowane badanie i raport analityczny

Projekt przeprowadziliśmy dwutorowo:

I etap:
Zrealizowaliśmy trzy autorskie badania strony popytowej i podażowej. W badaniu strony popytowej wzięło udział 900 przedsiębiorstw (300 dużych, 300 średnich i 300 małych firm). Badania dostawców uwzględniały 100 największych firm IT w Polsce, a wywiady pogłębione przeprowadziliśmy, dodatkowo, z wybranymi producentami i dystrybutorami rozwiązań z obszaru cyberbezpieczeństwa.

II etap:
Na podstawie przeprowadzonych badań powstała strategiczna analiza rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce, zawierająca unikalne dane, dynamikę i wartość rynku oraz jego głównych segmentów, dane historyczne za lata 2008-2016, szacunki na rok 2017, a także prognozy na lata 2018-2023. Dane liczbowe uzupełniliśmy obszernymi komentarzami eksperckimi, profilami dostawców, analizą trendów i porównaniami sytuacji na rynku polskim z trendami globalnymi. Struktura rynku obejmuje wydatki na cyberbezpieczeństwo – zarówno największy segment sprzętowy, ale również rozwiązania aplikacyjne i usługi.
Uwzględniliśmy różnice w podziale na typy rozwiązań i poszczególne sektory gospodarki, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

EFEKT

Na podstawie przygotowanego materiału klient mógł dostosować swoją strategię sprzedaży produktów i usług w obszarze cyberbezpieczeństwa do rzeczywistych potrzeb i realiów rynkowych

Analizy pozwoliły na weryfikację własnego portfolio, skuteczniejsze pozycjonowanie się na rynku, wskazanie nisz i potencjału sprzedażowego. Wyniki badania posłużyły ponadto klientowi w celach marketingowych. Klient miał zagwarantowane zorganizowanie wspólnego spotkania, mającego na celu promocję materiału prezentującego najważniejsze wnioski i wyniki badania w mediach i wśród partnerów operatora.

Z badań i analiz PMR wynika, że do głównych czynników oddziałujących na polski rynek cyberbezpieczeństwa należą:

 • regulacje prawne (np. RODO)
 • proces stopniowej zmiany świadomości odbiorców końcowych w zakresie wagi korzystania z rozwiązań cyberbezpieczeństwa
 • postawa kadry zarządzającej w polskich przedsiębiorstwach i rosnące kompetencje
 • działania marketingowo-edukacyjne dostawców
 • coraz większa liczba nowych zagrożeń
 • doniesienia medialne o atakach
 • rosnąca penetracja internetu i coraz większa ilość przetwarzanych danych
 • rozwój rynku handlu internetowego
 • sytuacja makroekonomiczna.

  Napisz do nas

  Najnowsze case study

  Przewiń do góry