Opracowanie strategii wejścia na rynek przenośnych generatorów prądu

Rynek energii elektrycznej
Czechy, Polska, Rosja, Ukraina
Producent przenośnych generatorów prądu

żarówki

Nasz klient, światowy lider w produkcji przenośnych generatorów prądu, zwrócił się do PMR z zapytaniem o możliwość przeprowadzenia badania rynku generatorów prądu w kategorii do 12kW. Badanie pozwoliło na opracowanie strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech.

Cel badania PMR

Badanie to miało być wstępem do opracowania strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Klient do tej pory nie był obecny na wspomnianych rynkach. Kraje te znalazły się na liście tych, w których widział on szansę realizacji przyjętej strategii szybkiego rozwoju.

Metoda opracowania strategii wejścia na rynek

Zespół konsultantów PMR, we współpracy z klientem, przygotował zestaw kwestionariuszy przeznaczonych do wykorzystania w trakcie wywiadów pogłębionych z uczestnikami rynku (dystrybutorzy) oraz użytkownikami końcowymi zarówno używającymi generatorów do celów komercyjnych, jak i na własne potrzeby. W rezultacie przeprowadzono około 200 wywiadów jakościowych wspartych badaniem ilościowym o podobnym zasięgu we wszystkich krajach badania.

Kolejnym krokiem w prowadzonym badaniu było przeanalizowanie ogromnej ilości zebranych w trakcie badania pierwotnego danych z wykorzystaniem metodologii PMR Market Insight. W każdym ze wspomnianych krajów wymagało to przygotowania odmiennego raportu (ze względu na różnice w zastosowaniach generatorów pomiędzy poszczególnymi krajami). Wszystkie projekty uwzględniały wartość i wolumen rynku, segmentację, łańcuch wartości, otoczenie konkurencyjne. Uwzględniały także strategie cenowe graczy rynkowych, zachowania konsumenckie oraz aspekty prawne i certyfikację. Ważnym elementem raportu był również opis rynku budowlanego oraz opis sieci energetycznej danych krajów. Pozwoliło to lepiej zrozumieć lokalne wymagania użytkowników oraz kluczowe czynniki rozwoju mające wpływ na rynek. Przygotowano również scenariusze wejścia na rynki poszczególnych krajów oraz rekomendacje strategiczne. Warto również wspomnieć, że realizacja projektu wymagała od zespołu projektowego pozyskania specjalistycznej wiedzy technicznej na temat produktu oraz badanego segmentu rynku w bardzo krótkim czasie.

Efekt badania rynku

Badanie PMR stworzyło podstawy do przyśpieszenia rozwoju naszego klienta w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim stało się wstępem i bazą na opracowanie strategii wejścia na rynek Rosji, Ukrainy, Polski i Czech. Szczególnie istotne okazały się opracowane scenariusze wejścia na rynki poszczególnych krajów oraz nasze rekomendacje strategiczne. Dodatkowo uzupełnieniem był opis rynku budowlanego oraz opis sieci energetycznej danych krajów, co pozwoliło lepiej zrozumieć lokalne wymagania użytkowników oraz kluczowe czynniki rozwoju mające wpływ na rynek.

Projekt został podsumowany raportem oraz prezentacją. Ich rozmiar, zawartość informacji oraz szczegółowość podejścia do tematu zostały docenione przez naszego klienta. Raport i prezentacja łącznie liczyły ponad 500 stron podsumowujących wyniki pracy nad projektem. W czasie blisko dwugodzinnej telekonferencji zamykającej projekt, konsultanci PMR zaprezentowali poszczególne rynki badania i rekomendacje. Odpowiedzieli także na dodatkowe pytania klienta dotyczące strategii wejścia na rynki Rosji, Ukrainy, Polski i Czech.

Udostępnij tę stronę!

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Rozumiem, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwośći ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest PMR Ltd. Sp. z o.o.